Interesse in onze Facebookgroep Grote kansen? vraag hier om lid te worden

Contactgegevens projectteam

Projectleider: Jan De Mets, Steunpunt Diversiteit en Leren - UGent

Mail: jan@grotekansen.be

Ik ben verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent (SDL) en werk ook als freelance schrijver (o.m. over tal van onderwijsgerelateerde thema's). Onderwijsvernieuwing en -versterking zijn mijn dada's. Ik ben dus blij mijn schouders onder dit project te kunnen zetten. Kinderen alle kansen geven lijkt een cliché en een boutade, maar wordt hier doorheen de projectjaren stelselmatig en systematisch aangepakt. Van bij de opleiding van toekomstige leerkrachten.

Projectmedewerker: Els Mertens - Opleidingshoofd en docent godsdienst - Odisee Campus Brussel

Mail: els@grotekansen.be

Ik vind dit project erg belangrijk om aan mee te werken omdat kinderen de motor zijn van een maatschappij. Kinderen zouden zorgeloos moeten kunnen spelen, leren en groeien. Kansen geven aan kinderen en jongeren betekent meebouwen aan een maatschappij waar iedereen zich kan thuis voelen, elk vanuit zijn eigen talenten.

Projectmedewerker: Jo Van de Weghe - Lector Professionele Bachelor Kleuteronderwijs - KdG Hogeschool

Mail: jo@grotekansen.be

De voorbije jaren werkte ik in binnen- en buitenland rond het thema equity in Early Childhood Education. Ik tracht binnen het KKGK-team een verbindende rol op te nemen met focus op promising practices en curriculum design.

Projectmedewerker: Veerle Martens - Arteveldehogeschool

Mail: veerle@grotekansen.be

Ik ben coördinator in de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool en heel begaan met dit project. Hoe kunnen we onze studenten de beste leeromgeving bieden om met de maatschappelijke realiteit van vandaag te leren omgaan (armoede, meertaligheid, superdiversiteit)? Die vraag houdt me dagelijks bezig in mijn contacten met docenten, studenten en mensen uit het professioneel veld van kleuteronderwijs. Door dit project kunnen we sterkere docenten vormen en kunnen we inzetten op het versterken van leraren, ondersteuners en directies in kleuterscholen. Het feit dat we krachten van zoveel partijen bundelen maakt dit project uniek!

Projectmedewerker: Sofie Verschaeve - Docent bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs - Artevelde 

Mail: sofie@grotekansen.be

Ik ben docent en in de opleiding betrokken bij zorg en diversiteit. Reeds vele jaren heb ik een grote affiniteit met kwetsbare kinderen en ouders. Ik geloof sterk in hun mogelijkheden en wens graag voor hen kansen te creëren. Ik ben gedreven om samen te streven naar een inclusieve samenleving.