Kind en Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

'Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.'

De missie is de ‘rode draad’ voor de organisatie en zijn medewerkers bij het uitvoeren van zijn opdrachten. Het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van Kind en Gezin stelt diversiteit en kinderrechten als centrale uitgangspunten bij de uitvoering van de missie van het agentschap.

Waarom is dit ook voor Kind en Gezin een uitdaging?

  • Er is een toenemende armoedekloof met nefaste gevolgen voor de toekomst van jonge kinderen en hun gezinnen. 
  • De diversiteit in de samenleving neemt als maar toe.
  • Er is een stijgend spanningsveld tussen algemeen en gericht beleid.

Het project 'Kleine kinderen, grote kansen', past volledig in het engagement van Kind en Gezin ten aanzien van de meest kwetsbare kinderen in de samenleving. De maximale realisatie van de rechten van deze kinderen en hun gezin, staat ook hier centraal.

http://www.kindengezin.be/