Interesse in onze Facebookgroep Grote kansen? vraag hier om lid te worden

Lerend Netwerk Vlaams Niveau

In het Lerend Netwerk zijn alle lerarenopleidingen en begeleidingsdiensten/ondersteuningscentra vertegenwoordigd (voor meer info: zie bij wie?). Het Lerend Netwerk wordt versterkt door externe organisaties. Onderstaande partners zijn actief betrokken:

Lerende Netwerken 2016 - 2017 - 2018:

  • 6 september 2016
 
  • 17 november 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 9 februari 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 23 maart 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 4 mei 2017

Focus kwaliteitsvolle interacties

Speakers corner: 

Verdieping kwaliteitsvolle interacties 

Inspiratiesessies: 

Focus beeldvorming 

Inspiratiesessies: 

Focus beeldvorming 

Inspiratiesessies:  

Impressiemomenten:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  28 september 2017

 Focus op verbindingen - verbindend kader

Inspiratiesessies: