De Bacheloropleidingen Kleuteronderwijs engageerden zich om de 5 kerncompetenties te verankeren in hun bestaande – of in hervorming zijnde – curricula en leerlijnen. Elke lerarenopleiding heeft op 15 mei 2017 een projectplan ingediend dat aantoont hoe zij dit in 2017-18 gaat aanpakken, welke prioriteiten zij vooropstelt en welke acties ze eraan koppelt.

Hier vind je de samenvattingen van deze plannen: de doelstellingen en de verwachte projectresultaten per opleiding.