Het project is een samenwerkingsverband tussen het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de Koning Boudewijnstichting, alle Vlaamse lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. Alle Vlaamse hogescholen van lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische diensten engageren zich om alle toekomstige kleuteronderwijzers te leren omgaan met kansarmoede en diversiteit. Minister Crevits en de Koning Boudewijnstichting dragen met het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ bij aan het doorbreken van kinderarmoede en sociale ongelijkheid.

 
 

Onderwijscentra:  Onderwijscentrum Brussel Onderwijscentrum Gent Onderwijsbeleid Stad Antwerpen