Skip to main content

Presentaties en opnames Lerend Netwerk Taal aan zet 11 mei 2023

  • tags:

(Her)bekijk hier de presentaties van het Lerend Netwerk Taal aan zet van 11 mei 2023.

 

Plenaire lezing Aan de slag met data voor grote onderwijskansen

Dr. Roos Van Gasse (UAntwerpen) & dr. Carolien Frijns (UGent)

Bekijk hier de presentatie.

Parallelle inspiratiesessies

Sessie 1: Hoe bouw je als school een educatief ecosysteem uit dat zich richt op de troeven en uitdagingen in de grootstad van vandaag? Gemeenteschool Paviljoen, Schaarbeek: bekijk hier de presentatie.

Sessie 2: Werken aan narratieve vaardigheden met jonge kinderen die nood hebben aan extra taalondersteuning. Dr. Helena Taelman, in naam van werkgroep taalintegratietrajecten (Universiteit Antwerpen, Hogeschool Thomas More en Odisee Hogeschool): bekijk hier de presentatie.

• Sessie 3: Interactief voorlezen: een effectieve didactische aanpak richting sterk lees- en taalonderwijs. Iris Vansteelandt, AP Hogeschool, UGent en Iedereen Leest. Bekijk hier de presentatie.

• Sessie 4: ORION (Observatie-instrument Rijke Interactie in de Onderbouw). Als kleuterleerkracht beter zicht krijgen op de individuele spreekkansen in een klas. Dr. Sara Verbrugge, Odisee Hogeschool: bekijk hier de presentatie.

• Sessie 5: Iedereen aan boord voor graag en goed lezen. Emmelien Merchie & Amélie Rogiers, UGent. Bekijk hier de presentatie.