Skip to main content

Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen (EHBO-stages)

EHBO-stage-KKGK-2020.pdf
EHBO-stage-KKGK-2020.pdf

Het Vlaanderen-brede Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk stimuleert een ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage in het voorjaar van 2020 én in het schooljaar 2020-2021, waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen. Studenten kunnen ook ingezet worden om op afstand leerlingen en basisschoolleraren te ondersteunen. Dit initiatief verloopt via de lerarenopleidingen verbonden aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk die hierover met hun stagescholen communiceren. De lerarenopleidingen ontvangen een pakket van de Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning.

Lees de nota’s over de EHBO-stages die goedgekeurd werden door de minister (versie 2020 en versie 2021).

Bekijk de essentie van de EHBO-stages in onderstaand filmpje:

Graag wat meer uitleg? Toenmalige projectleiders (Carolien Frijns en Sofie Verschaeve) vatten de EHBO-stage uit 2020 beknopt samen in onderstaand filmpje.