Skip to main content

Samen naar grote onderwijskansen!

Alle 13 Vlaamse lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs bundelen de krachten via het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. Dit netwerk wil meer onderwijskansen bieden aan kinderen in kansarmoede.

Laat je inspireren

Kleine Kinderen, Grote Kansen ondersteunt je om positief om te gaan diversiteit en met kinder- en kansarmoede. Deze website reikt hiervoor inspiratie aan.

Thema’s

Het netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ verenigt alle 13 educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen rond één doelstelling: meer onderwijskansen bieden aan kinderen en zo meehelpen om kinder- en kansarmoede te doorbreken.

Projecten van de 13 hogescholen

Alle lerarenopleidingen zetten in op het versterken van (toekomstige) leraren in het basisonderwijs via eigen projecten. Dit gebeurde steeds in nauwe samenwerking met enkele basisscholen uit hun stagenetwerk.