Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 51

10 momenten waarop jij schoolkosten kan drukken

Vraag je af en toe aan je leerlingen om materiaal, wat centen of een traktatie mee te brengen naar de klas? Dat is niet voor elke ouder haalbaar. Ontdek hoe je 10 van die momenten in het schooljaar anders kan organiseren en zo schoolkosten beperkt. Lees meer in dit artikel van Klasse.

Kinderarmoede en het lokale niveau – De gemeenten in kaart

In België leeft meer dan één kind op zes onder de armoededrempel, maar de kinderarmoede is ongelijk verdeeld over de gemeenten. Momenteel beschikt alleen Vlaanderen over een instrument dat kinderarmoede op gemeentelijk niveau meet: de Kansarmoede Index. Om een beter inzicht te krijgen in het fenomeen heeft de Koning Boudewijnstichting in 2018 de Universiteit van […]

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

Sessie 3: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Marijn Somers & Deborah Jonckheere (vzw Krijt) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de sessie.  

Gigantisme en onderwijs (Presentatie slotevent 5 oktober 2020)

Geert Noels (auteur Econoshoc en Gigantisme, stichter Econopolis): bekijk hier de sessie! Over het verschil dat leerkrachten kunnen maken… over talenten die we moeten ontwikkelen… Over kleiner, trager en menselijker!

Rechtvaardiger én efficiënter: het kan! Presentatie slotevent 5 oktober 2020

Rechtvaardiger én efficiënter: het kan! Presentatie slotevent 5 oktober 2020 Prof. Ides Nicaise (KULeuven) Kijk hieronder naar de inspiratiesessie   Extra lectuur  ivm ‘Accelerated schools – versnelde scholen’ en ‘Success for All’

Verhalen inzicht-in-armoede

Het Netwerk tegen Armoede bundelt actuele verhalen en getuigenissen van en over mensen in armoede, waaronder ook getuigenissen over ervaringen met scholen. Deze verhalen kunnen zeker het inzicht in leven in armoede vergroten. Lees er hier meer over.

Het verschil blijven maken. Samenwerken voor grote taalleerkansen. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Plenaire sessie: Het verschil blijven maken. Samenwerken voor grote taalleerkansen.   Dr. Carolien Frijns, UGent Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Zonder onderwijs, geen sociale mobiliteit. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Plenaire sessie: Zonder onderwijs, geen sociale mobiliteit. Amir Bachrouri, voorzitter Vlaamse jeugdraad en columnist Knack Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Hoe werken basisscholen aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Hoe werken basisscholen aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem Goedroen Juchtmans, vrijwillig medewerker KULeuven Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

“Armoede op school: wat wel (en vooral wat niet) te doen?” Kick-off en netwerkevent 11 mei 2022

Plenaire lezing van prof. dr. Wim Van Lancker (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven) – “Armoede op school: wat wel (en vooral wat niet) te doen?”

Magazine Kleine Kinderen Grote Kansen

Magazine Kleine Kinderen Grote Kansen, editie mei 2018 Magazine Kleine Kinderen Grote Kansen, editie nov 2017

Klasse – Tipreeks Juf Jelke, schooljaar 2020-2021

Geef kwetsbare kleuters een sterke start! Lig je wakker van de kwetsbare kleuters in je diverse klas? Juf Jelke ook. Ze leerde kleine dingen anders te doen, die later een groot verschil kunnen maken. In een nieuwe Klasse-reeks neemt ze jou mee in haar eerlijke zoektocht. Lees goede praktijkvoorbeelden. Hoe pakken anderen het aan? Krijg concrete tips en […]

Vlaamse klassen worden superdivers

“Als school moet je álle leerlingen in je klas aanspreken en hen voorbereiden op een superdiverse samenleving en arbeidsmarkt”, zegt socioloog Dirk Geldof. “Maar daar is nog werk aan.” In deze lezing, gegeven op de Canon Cultuurdagen, presenteert Dirk Geldof de uitdagingen voor het onderwijs van vandaag en morgen. Dirk Geldof is socioloog en auteur […]

De leerkracht doet er toe om kansarmoede aan te pakken!

In 2018 vond de transitiedag “Kleine kinderen, Grote kansen” in het Vlaams Parlement plaats, met als centrale thema: “Hoe samen kinderarmoede aanpakken?” Freya Claes bundelt in dit blogbericht enkele uitspraken en belangrijke inzichten die ze opdeed naar aanleiding van deze transitiedag.

Hoe beeldvorming de leerkloof kan dichten: een internationale kijk

Studies tonen aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de ‘onderwijsbaarheid’ van kwetsbare leerlingen. Die negatieve beeldvorming heeft een demotiverend effect op net die leerlingen die het meeste baat hebben bij kwaliteitsvol onderwijs. eNSPIRED zet in op inspiratie uit het Zuiden – waar kwetsbaarheid in de klas al jarenlang een uitdaging is – om leerkrachten […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Brugfiguren in Gent

In meer dan 40 Gentse basisscholen en 13 secundaire scholen slaan brugfiguren de brug tussen school, gezin en buurt. Hoe doen ze dat? Beluister de podcast ‘Wij slaan de brug’ (Onderwijscentrum Gent) en krijg een goed idee van hun dagelijkse werking. Er zijn vijf afleveringen: Aflevering 1 – Kostenbewust onderwijs Aflevering 2 – Gezinnen ondersteunen […]

Anders kijken naar kansarme ouders

Bijna 1 op de 5 kinderen jonger dan 18 jaar in België leeft in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Hoe kan een school kinderarmoede aanpakken? “Het begint met de bril waardoor je kijkt naar kansarme ouders”, zeggen ze bij basisschool De Boomgaard in Hasselt. Hoe doen ze dat dan?

Zeg niet te snel: ‘Kansarme ouders zijn niet geïnteresseerd’

De meeste leraren komen zelf uit een middenklassegezin. Juf Sarah niet. Thuis hadden ze het niet breed en ze maakte het allemaal mee: de scheiding van haar ouders, het overlijden van haar vader, schulden en deurwaarders… Ondanks alles maakte Sarah de overstap van het beroepsonderwijs en werd ze kleuterjuf. “Het leverde me enkele speciale antennes op […]

Overbruggen

‘Overbruggen’ is een documentaire, die wil inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten. Met deze documentaire richten we ons naar mensen die voor beweging kunnen zorgen binnen hun organisatie of in […]

Je mag altijd bij me komen

De documentaire ‘Je mag altijd bij me komen’ kan je hier bekijken. Nezhlya is ‘brugfiguur’ op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya; ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders. Maar hoe krijg je […]

Hoe een koffiemoment het zelfbeeld van kansarme ouders opkrikt

“Als kansarme ouders voelen: ‘het zal met mijn kind op school net zo gaan als bij mij’, dan heb je een bruggenbouwer nodig die hun het nodige vertrouwen geeft.” Dat zegt prof. Patrick Meurs. Hij volgt de ontwikkeling van jonge kinderen in armoede.

Een ervaringsdeskundige als partner in de opleiding

We beschrijven hier hoe we in onze opleiding binnen het OPO leren in diversiteit hebben samengewerkt met een ervaringsdeskundige in kansarmoede: aanpak, verloop sessies en vaststellingen. Hierbij ook casussen die we hebben uitgewerkt om te gebruiken in deze sessie.

Programma inleefdriedaagse UCLL-Hasselt

Het gaat hier om een inleefdriedaagse voor docenten, maar ook voor medewerkers die in direct contact komen met studenten uit een mogelijk kansarme thuiscontext. De driedaagse heeft als doel het delen van kennis en inzichten met betrekking tot het thema kansarmoede én vooral het geraakt en aangedaan worden of m.a.w. het opzetten van de bril […]

Professionaliseringstraject lectoren opleidingen kleuter- en lager onderwijs

Materialen bij professionaliseringstraject voor lectoren voor de opleidingen kleuter- en lager onderwijs PXL-Education. Dit materiaal werd ontwikkeld door de werkgroep (kans)armoede en diversiteit van de opleidingen LKO en LLO. Deze documenten kunnen als inspiratie dienen voor het opzetten van trajecten om lectoren te versterken in het omgaan met armoede en sociaal-culturele ongelijkheid.