Skip to main content
Wij-slaan-de-brug-20-jaar-Brugfiguren-Gent.pdf

In meer dan 40 Gentse basisscholen en 13 secundaire scholen slaan brugfiguren de brug tussen school, gezin en buurt. Hoe doen ze dat?

Beluister de podcast ‘Wij slaan de brug’ (Onderwijscentrum Gent) en krijg een goed idee van hun dagelijkse werking. Er zijn vijf afleveringen:

  • Aflevering 1 – Kostenbewust onderwijs
  • Aflevering 2 – Gezinnen ondersteunen
  • Aflevering 3 – Brede leer- en leefomgeving
  • Aflevering 4 – Preventieve huisbezoeken
  • Aflevering 5 – Instapmomenten en kleuterparticipatie

Wie liever leest, kan terecht in de brochure ‘Wij slaan de brug’. De publicatie geeft een zeer tastbare inkijk in de Gentse brugfigurenwerking en biedt een leidraad om als stad, dienst, school, individuele leerkracht of ouder zelf aan de slag te gaan en nog beter samen te werken aan ouderbetrokkenheid. Doel van het boek is om het Gentse verhaal breed navolging te laten krijgen.