Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 42

Een stem voor meertaligheid. (Presentatie Lerend Netwerk december 2023)

Een stem voor meertaligheid. Professionals ondersteunen in de vroege kinderjaren (Dr. Brecht Peleman, VBJK & Universiteit Gent)

Sssst… Dat mag je niet zeggen!

‘Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin.’ ‘Meisjes kunnen geen brandweer worden!’ ‘Waarom is die meneer zo dik?’ Als jonge kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd om ze af te wimpelen, de oorzaak bij anderen te leggen of snel en algemeen af te keuren . We veronderstellen dat wanneer we niet praten […]

Horen alle kinderen in je klas er écht bij? 6 tips voor meer ‘sense of belonging’.

Horen alle kinderen in je klas er écht bij? Naar aanleiding van inspirerende symposia op #eecera2023 schreef Eva Dierickx een blogpost over het belang van een ‘sense of belonging’ en de rol die je hier als leerkracht bij kan spelen.

Omarm de ongemakkelijkheid van praten over diversiteit

‘Sssst, dat mag je niet zeggen!’ Praten over diversiteit: het blijft een moeilijk iets. Onder volwassenen zeker. Maar dan ook nog met kinderen? Hoe begin je eraan? De opvatting dat kinderen te jong zijn om te praten over diversiteit, racisme en inclusie zorgt ervoor dat veel mensen deze gesprekken – al dan niet bewust – […]

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke Dr. Carolien Frijns (UGent) & Juf Femke (Europaschool) Bekijk hieronder de opname.

Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten. Maai Huyse & Marieke Vandersmissen (Hogeschool UCLL) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie. Bekijk hieronder de opname.

Differentiatie in de klas: een luxe of een noodzaak? (Presentatie slotevent 5 oktober 2020)

Differentiatie in de klas: een luxe of een noodzaak? Presentatie slotevent 5 oktober 2020 Professor Katrien Struyven (UHasselt) Bekijk de KKGK 5 okt_Lezing BKD Katrien Struyven Kijk hier naar de lezing  

Gigantisme en onderwijs (Presentatie slotevent 5 oktober 2020)

Geert Noels (auteur Econoshoc en Gigantisme, stichter Econopolis): bekijk hier de sessie! Over het verschil dat leerkrachten kunnen maken… over talenten die we moeten ontwikkelen… Over kleiner, trager en menselijker!

Co-teaching: leren van en met elkaar!

Twee of meerdere leerkrachten voor de klas, het lijkt wel een ideale wereld. Is het een ideale wereld of is het echt mogelijk? Welke voorwaarden moet voldaan zijn? En op welke manier kan je het meest van elkaar leren? Jolien Quinten (PXL Hogeschool Kleuteronderwijs) neem jullie mee in haar avontuur en onderzoeksbevindingen vanuit de lerarenopleiding, […]

Toolkit voor inclusief onderwijs en opvang voor alle jonge kinderen

De Europese Commissie lanceerde in 2020 hun “Toolkit for inclusive early childhood education and care. Providing high quality education and care to all young children”. Deze toolkit baseert zich op de input van experten en stakeholders, alsook op de uitwisseling van best practices. Het achterliggende idee is de nood en wil om te evolueren naar […]

Een inclusieve bril: Wat kleurt onze kijk op inclusie en hoe kan jij jouw inclusieve professionele kijk aanscherpen? Presentatie Lerend Netwerk 29 november 2022

Een inclusieve bril: Wat kleurt onze kijk op inclusie en hoe kan jij jouw inclusieve professionele kijk aanscherpen? Projectteam Potential Dr. Hannah Boonen Een klas vandaag is een diverse klas en die diversiteit is breed: verschillen in gender, sociale afkomst,  taal, leervermogen, motivatie, beperkingen,… Als leerkracht doe je al heel wat inspanningen om het potentieel […]

Hoe werken basisscholen aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Hoe werken basisscholen aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem Goedroen Juchtmans, vrijwillig medewerker KULeuven Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL Hier kan je de sessie (her)bekijken.

EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Dan wil ik een zak over mijn hoofd, juf. Kinderen over socio-emotionele ontwikkeling en gevoelens bij meertalig opgroeien. Presentatie Lerend Netwerk 1 maart 2023

Plenaire lezing: Dan wil ik een zak over mijn hoofd, juf. Kinderen over socio-emotionele ontwikkeling en gevoelens bij meertalig opgroeien. Graziela Dekeyser, postdoctoraal onderzoeker en docent, KULeuven

Piet Van Avermaet over meertaligheid, diversiteit en inclusie

Prof. Piet van Avermaet verduidelijkt dat omgaan met diversiteit en inclusie niet meer of niets minder is dan goed klas houden. Ben jij benieuwd wat hij te vertellen heeft? Beluister dan deze podcast.  

Tips om te leren van elkaars diversiteit

‘BOEM! KNAL! Plots  begint het schip te beven. Er klinken luide knallen en hier en daar komt er rook naar buiten kringelen. Het schip is in panne gevallen!  Gelukkig zijn de kleuters er om de reizigers te helpen. In kleine groepjes gaan ze aan de slag. De brandstof wordt terug bijgeladen, de startcode wordt weer […]

Vlaamse klassen worden superdivers

“Als school moet je álle leerlingen in je klas aanspreken en hen voorbereiden op een superdiverse samenleving en arbeidsmarkt”, zegt socioloog Dirk Geldof. “Maar daar is nog werk aan.” In deze lezing, gegeven op de Canon Cultuurdagen, presenteert Dirk Geldof de uitdagingen voor het onderwijs van vandaag en morgen. Dirk Geldof is socioloog en auteur […]

Gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit: zin verlenen aan praktijk

DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) is een netwerk van Europese organisaties. Ze streven hetzelfde doel na: diversiteit een plaats geven in kinderopvang, opvoeding en training. De missie en doelen van het netwerk werden vertaald naar 6 principes als houvast voor voorzieningen voor jonge kinderen: Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort. […]

Van blind naar bewust. Werken aan gelijke kansen in mijn klas. Presentatie slotevent 5 oktober 2020

“Van blind naar bewust. Werken aan gelijke kansen in mijn klas.”  (Presentatie slotevent 5 oktober 2020) Eva Dierickx (kleuterleerkracht, lerarenopleider en onderzoeker AP hogeschool) Bekijk hieronder de sessie.

Inclusieve opvang

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Meer info: Welke visie hanteert Kind en Gezin? Welke concrete handvaten kunnen we aanreiken? Meer info vind je op deze website over inclusieve opvang.   Handleiding ‘‘Inclusie […]

De blik van de Yeti (opvoeden in diversiteit)

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen. In dit boek neemt Michel Vandenbroeck je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels […]

DIVA: DIVersiteit in Actie

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s. Zet diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of […]

Hoe beeldvorming de leerkloof kan dichten: een internationale kijk

Studies tonen aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de ‘onderwijsbaarheid’ van kwetsbare leerlingen. Die negatieve beeldvorming heeft een demotiverend effect op net die leerlingen die het meeste baat hebben bij kwaliteitsvol onderwijs. eNSPIRED zet in op inspiratie uit het Zuiden – waar kwetsbaarheid in de klas al jarenlang een uitdaging is – om leerkrachten […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]