Skip to main content

Toolkit voor inclusief onderwijs en opvang voor alle jonge kinderen

De Europese Commissie lanceerde in 2020 hun “Toolkit for inclusive early childhood education and care. Providing high quality education and care to all young children”. Deze toolkit baseert zich op de input van experten en stakeholders, alsook op de uitwisseling van best practices. Het achterliggende idee is de nood en wil om te evolueren naar meer inclusieve ECEC (early childhood education and care) systemen en settings. De toolbox bevat praktische oplossingen en maatregelemen om beleidsmakers op nationaal, regionaal of lokaal niveau te inspireren, alsook ECEC-professionals.