Skip to main content

Projecten van
De hogescholen

Alle lerarenopleidingen zetten in op het versterken van (toekomstige) leraren in het basisonderwijs via eigen projecten. Dit gebeurde steeds in nauwe samenwerking met enkele basisscholen uit hun stagenetwerk.

Elke lerarenopleiding had eigen projecten waarbij het de interactie tussen de lerarenopleiding en de basisscholen versterkte rond Kleine KInderen Grote Kansen thema’s. Ook binnen de opleiding zelf werd intens gewerkt aan de versterking van het curriculum en de professionalisering van lerarenopleiders rond deze thema’s.