Skip to main content

Eucalyptus en Koala

Om grote kansen te realiseren vertrok het deelproject van Hogeschool UCLL van de vraag: welke eucalyptus heeft jouw Koala nodig? Een leraar, een toekomstige leraar en lerarenopleider keken samen naar de taalscreening Koala en het talenbeleid op school. Ze gebruikten hiervoor de methodiek van videocoaching. Ze gingen in de klas aan de slag en wisselden uit tussen de verschillende scholen. Lerarenopleiders, toekomstige leraren en leerkrachten proefden zo van verschillende soorten eucalyptus!

“Je bekijkt jezelf en de kleuters op een andere manier. Je ziet dingen die je anders niet ziet. Je kan beter observeren.”

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Lees hier een good practice over de ervaringen van een deelnemende student in de klas en over het toepassen van videocoaching.

Lees hier getuigenissen over het werken met videocoaching.

Uitgebreide beschrijving van project

In dit project verkennen studenten hoe de KOALA-screening wordt ingezet op hun stageschool. Samen met de leraar (en mentor van de student) en een lerarenopleider kijken ze naar de afname en resultaten van de taalscreening KOALA en het talenbeleid op school. Ligt het huidige talenbeleid in lijn van de noden die zichtbaar worden door de screening? Wat is het verband tussen het talenbeleid op school- en klasniveau en de KOALA-resultaten? Hoe kan de werking in de klas beter afgestemd worden op de actuele behoeften van de kleuters en bijdragen aan een warme leerkracht-kindrelatie?

Studenten en mentoren worden gelijktijdig gecoacht in het realiseren van krachtig taalonderwijs en het versterken van warme relaties met kinderen. Het instrument dat daarvoor gebruikt wordt is videocoaching: zowel mentor als student filmen zichzelf terwijl ze in interactie gaan met kleuters. De lerarenopleiders (ook wel projectmedewerkers) gaan op de scholen langs om samen met elk studentmentor duo naar de fragmenten te kijken om de beelden te analyseren, samen te reflecteren en vooruit te blikken naar het verdere traject.

Via intervisie en vorming op de UCLL campus met de participerende studenten, mentoren en lerarenopleiders vormt er zich een lerend netwerk. Samen zoeken we naar en wisselen we uit over de vraag: welke eucalyptus heeft jouw KOALA nodig? Leerkrachten, lerarenopleiders en toekomstige leraren proeven zo van verschillende soorten eucalyptus.

De impact van dit project is veelzijdig. Het leerproces en lerend netwerk heeft bereikt dat de deelnemende studenten en leraren, samen met de lerarenopleiders die het project begeleiden, stilgestaan hebben bij en geleerd hebben over volgende zaken:

  • het belang van een duidelijk en gedragen talenbeleid waarbij een taalscreening als KOALA een onderdeel van is;
  • hoe een zinvol taaltraject opzetten gebaseerd op de resultaten van de screening;
  • het verband tussen warme leerkracht-kindrelaties en (taal)leren;
  • het belang van video-coaching en het vormen van een lerend netwerk in het werken aan een krachtige taalleeromgeving met oog voor warme leerkracht-kindrelaties.

Het gelopen proces en de feedback van de deelnemende studenten en leraren, heeft degelijk impact op de lerarenopleiding. De curricula van de lerarenopleidingen aan de UCLL verschillen wat onderling: in het ene curriculum is een vak genaamd ‘taalbeleid’ expliciet opgenomen, in het andere curriculum zit talenbeleid meer vervlochten met andere opleidingsonderdelen. Dit project stimuleert om grondig na te denken over hoe toekomstige leraren worden voorbereid om taaltrajecten op te zetten in de praktijk mét aandacht voor warme leerkracht-kindrelaties.