Skip to main content

Taalrijk in school en hogeschool

Het deelproject Taalrijk in school en hogeschool focuste op taalstimulering bij kleuters en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. In coachingssessies voor leerkrachten gaven ze tips en tricks mee om met de resultaten van de KOALA-test aan de slag te gaan. Een tweede sessie focuste op het betrekken van ouders bij (meertalig) voorlezen thuis. Op die manier kunnen de verteltassen die de kinderen mee naar huis nemen optimaal benut worden.

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

“Bij een thema-uitwerking worden de WOK-woorden zo concreet mogelijk voorgesteld. De barrière-games worden gespeeld, tekendictees afgenomen. We pre-teachten al voordien, maar voelen ons hier opnieuw in bevestigd.”

Output van het project

Lees hier een good practice over de concrete taalrijke materialen die ontwikkeld werden en over de uitwisselingssessie voor basisscholen ‘Wat na KOALA?’

Uitgebreide beschrijving van project

Binnen het project “Taalrijk in (hoge)school” ontwikkelden de HOGENT-studenten van de tweede bachelor kleuteronderwijs en lager onderwijs 30 nieuwe verteltassen die ingezet werden in vier Gentse GO!-basisscholen. De verteltassen voldoen aan verschillende kwaliteitseisen opdat de inhoud aanzet tot taalrijke activiteiten bij kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Via het ontwerpen van zo’n concreet materiaal én de professionele leergemeenschappen zetten we als lerarenopleiding samen met de vier basisscholen in op het bewust maken van het belang en het inzetten van kwaliteitsvolle interactie met alle kinderen. Als kers op de taart gaan de studenten de betrokken leerkrachten professionaliseren in het gebruik van de verteltassen.

Verteltassen

Studenten ontwierpen, vertrekkende van voorleesboeken, activiteiten en materialen ter bevordering van leesplezier en woordenschat-verrijking bij kinderen. De opdracht kadert binnen een opleidingsonderdeel waarin ze leren taalrijke activiteiten te ontwerpen op verschillende niveaus voor (meertalige) kinderen. De studenten voerden als test de ideeën voor hun activiteiten al eens uit op hun werkplekschool. Op basis van de feedback van mentoren en lectoren pasten de studenten hun verteltassen aan.

Professionele leergemeenschappen

Onder de begeleiding van de lectoren van de lerarenopleiding werden twee professionele leergemeenschappen georganiseerd. Met de professionele leergemeenschap “Wat na KOALA?” werd samen met de leerkrachten kleuteronderwijs materiaal uitgewisseld en ontwikkeld om de luistervaardigheid bij kleuters te verbeteren. Leerkrachten van het eerste leerjaar lager onderwijs werden uitgedaagd en ondersteund om na te denken over hoe ouders kunnen ingezet worden bij meertalig voorlezen.