Skip to main content

Sprekende beelden

In het kader van het realiseren van grote kansen hebben Derya Akgüre en Saar Steverlinck het project ‘Sprekende Beelden’ ontwikkeld. Dit project richt zich op taalstimulering door middel van inclusieve beelden. Ze hebben op verschillende manieren gewerkt aan het versterken van de link tussen beeld en taal, en op welke manier deze elkaar ondersteunen in functie van taalstimulering. Zo is er een kijkwijzer ontwikkeld om beeldbeschouwingsactiviteiten in het lager onderwijs en musea te verrijken. Daarnaast zijn er muzische activiteiten ontwikkeld voor kleuters en lagereschoolkinderen die vertrekken vanuit inclusieve prentenboeken en kunstwerken. Door middel van inclusieve illustraties zijn denkstimulerende vragen bedacht bij verschillende praatplaten om de denkvaardigheden en woordenschat van kinderen te vergroten. Coachingssessies werden gegeven aan deelnemende scholen en organisaties om hen inhoudelijk input te geven en handvatten te bieden rond taalontwikkeling en taalstimulering binnen ouderbetrokkenheid. Er is een hoorspel ontwikkeld op basis van illustraties waarbij nog eens de link tussen beeld en taal werd gelegd en waarbij er taalstimulerend werd gewerkt. Ten slotte werd er samen met meertalige ouders en studenten voorgelezen in verschillende kleuterklassen en in de bibliotheek.

“Een van onze pilootscholen was erg enthousiast over het meertalig voorlezen met ouders dat we hebben uitgetest in hun kleuterschool. Hoewel elke leraar meteen openstond om meertalig voor te lezen, gaven ze toch aan wat expertise te missen rond de aanpak van zulke activiteiten. Vanuit het project hebben we de tijd genomen om hen die expertise aan te reiken en te demonstreren. Onze projectmedewerker is in elke klas gaan voorlezen samen met een meertalige ouder. Op die manier konden de verschillende leraren observeren hoe een meertalig voorleesmoment eruit kan zien. Achteraf kwamen directie en leraren met veel enthousiasme melden dat ze zich gesterkt voelen dat zij ook zelf deze aanpak kunnen uitvoeren. Ze hadden zelf ook opgemerkt hoe kleuters én ouders genoten van het voorleesmoment. Ook de ouders voelden zich welkom en waren zeker bereid om deze activiteit in de toekomst vaker te herhalen. We zagen hier hoe een school met een klein duwtje een hele sprong vooruit kan doen inzake meertalig voorlezen en daarbij werkt aan een warm partnerschap met ouders.”

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Lees hier een good practice over meertalig voorlezen en over een muzische activiteit.

Bekijk hier de kijkwijzer die ontwikkeld werd om beeldbeschouwingsactiviteiten in het lager onderwijs en musea te verrijken.

Uitgebreide beschrijving van project

In het kader van ons deelproject hebben we gewerkt aan het project ‘Sprekende Beelden’. Dit project is gericht op taalstimulering door middel van inclusieve beelden. We hebben verschillende activiteiten ontwikkeld om de link tussen beeld en taal te versterken en te onderzoeken hoe deze elkaar kunnen ondersteunen in functie van taalstimulering.

Zo hebben we bijvoorbeeld een kijkwijzer ontwikkeld om beeldbeschouwingsactiviteiten in het lager onderwijs en musea te verrijken. Daarnaast hebben we muzische activiteiten ontwikkeld voor kleuters en lagereschoolkinderen die vertrekken vanuit inclusieve prentenboeken en kunstwerken. Bij inclusieve illustraties die fungeren als praatplaten zijn denkstimulerende vragen bedacht om de denkvaardigheden en woordenschat van kinderen te vergroten. We hebben coachingssessies gegeven aan deelnemende scholen en organisaties om hen inhoudelijk input te geven en handvatten te bieden rond taalontwikkeling en taalstimulering binnen ouderbetrokkenheid. We hebben ook een hoorspel ontwikkeld op basis van illustraties, waarbij nog eens de link tussen beeld en taal werd gelegd en waarbij er taalstimulerend werd gewerkt.

In samenwerking met meertalige ouders en studenten hebben we voorgelezen in verschillende kleuterklassen en in de bibliotheek. Hierbij hebben we gemerkt dat het warme partnerschap met ouders van groot belang is. Ouders voelden zich welkom in de klas en dat droeg bij aan een goede samenwerking. We hebben positieve ervaringen opgedaan en merkten dat de betrokkenheid van de kleuters en leerlingen merkbaar was.

Hoewel we in een ideale wereld meer tijd zouden hebben om pilootscholen verder te begeleiden en meer leraren te bereiken, zijn we blij met de energiegevende momenten die we hebben ervaren in de klassen. Het is belangrijk om in te blijven zetten op het creëren van een taalrijke omgeving voor de kleuters en leerlingen, en daarbij ook aandacht te hebben voor meertaligheid en ouderbetrokkenheid. Er is eigenlijk meer tijd en ruimte nodig om te blijven professionaliseren, maar we zien zeker kansen om het verhaalbegrip en de taal in het algemeen te bevorderen. Laten we ons daarom blijven inzetten voor de taalstimulering van de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.