Skip to main content

TACO (taalcoach)

In het project TACO van Howest Brugge ging op 4 basisscholen een TACO-team aan de slag. Dit deden ze telkens met een taalcoach uit de lerarenopleiding. Samen vormden ze een professionele leergemeenschap en wisselden ze uit over de aanpak in de klas om de taalleeromgeving in de kleuterklassen te versterken. Dit gebeurde via informeren, inspireren, samen uitproberen en hierop reflecteren. Een TACO-map en -koffer werden vormgegeven als informatie- en inspiratiebron. Tijdens het project zetten de scholen stappen om het taalbeleid te verbeteren en via krachtige taalleerkansen & kwaliteitsvolle interacties de hele dag door, meer grote kansen te realiseren bij de jongste kinderen. De lerarenopleiding kreeg in return praktijkvoorbeelden om het opleidingsonderdeel ‘Taalontwikkelend lesgeven’ te versterken.

Bekijk de materialen uit de TACO-map en -koffer hier!

““Ja, we kregen een aanbod van verfrissende ideeën naar luister- en spreekvaardigheden. We waren verrast over de mogelijke open vraagstelling om de kinderen tot spreken te laten komen.” Barbara Blontrock en Tine Neyts (GOBS H. Conscience)”

“Voor onze school heeft het TACO-project zeker iets in beweging gebracht. Het was eerst en vooral een hele goeie opfrissing voor het gene die bij ons wat onder het stof lag. Verder kregen we vernieuwde tips en zagen we mooie, taalrijke lesjes die met veel enthousiasme werden gegeven. Met de uitgewerkte inspiratiebundel kunnen we zeker en vast nog een aantal schooljaren verder, bedankt hiervoor.” Patricia Roosen (GOBS Kroonlaan)

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Bekijk hier de materialen uit de TACO-map en -koffer (o.a.Informatiekaarten, Kijkwijzer, Placemats; Inhoud TACO-koffer en 1 inspiratiebundel ‘In de kring’.). Bekijk hier de uitwisseling tussen scholen over dit thema via Padlet.

Lees hier een good practice over de gehanteerde aanpak in het project en over de TACO-map en -koffer.

Lees hier getuigenissen over het TACO-project.

Uitgebreide beschrijving van project

Het belangrijkste doel van het TACO-project (taalcoach) was bij leerkrachten de competenties versterken voor het realiseren van een krachtige taalleeromgeving én het realiseren van warme leerkracht – kind relaties. In vier basisscholen ging een TACO-team aan de slag met een taalcoach uit de lerarenopleiding. Samen vormden ze een professionele leergemeenschap om de competenties van het team, met als focus de kleuterklassen, te versterken. Dit gebeurde via informeren, inspireren, samen uitproberen en hierop reflecteren.

In elk TACO-team zat minstens 1 leerkracht kleuteronderwijs, directie en zorgleerkracht(en). Vier keer een halve dag werd er op de klasvloer gecoacht. Dit werd aangevuld met een personeelsvergadering in twee scholen en 2 online contactmomenten met de 4 TACO-teams samen.

Er werd telkens vertrokken van een beginsituatieanalyse (methodiek ‘golden circle’ , gesprek + observatie) waarbij de noden van de school (wat, hoe en waarom) werden bepaald. Een TACO-map en -koffer werden vormgegeven als informatie- en inspiratiebron.

Via demo’s die door de TACO gegeven werden, in de klas en met de kleuters, kregen leerkrachten zicht op hoe de interacties met de kleuters versterkt kunnen worden. De demo’s met materialen uit de TACO-koffer, denk aan de vertelschort, vertelstenen, de emakimono… inspireerden hen tot het meer inzetten van werkvormen die de spreekkansen bevorderen. Het grootste effect werd bereikt dankzij deze demo’s op de klasvloer.

Leerkrachten geven via een bevraging aan wat dit project hen bijbracht: van het kritischer bekijken van hun eigen taalaanbod tot verrast zijn over de mogelijkheden en het effect van open vraagstelling, het uitvoeren van ideeën voor een talig hoekenwerk tot meer tijd nemen om te praten met de kleuters. De vernieuwende/ verfrissende tips naar spreek- en luistervaardigheden, de taalrijke demo’s, de uitgewerkte inspiratiebundels en het enthousiasme van de taalcoach werden gesmaakt. Op hun initiatief wordt het project afgesloten met een bezoek aan elkaars school.

Juf Tine: “Het was verrassend om te zien hoe ik sommige kleuters een beetje onderschat. Jij (de TACO) stelde vragen die ik nooit aan deze kleuters zou stellen en toch kreeg jij reactie en kwam het tot een fijn gesprek.

De lerarenopleiding Kleuteronderwijs kreeg in return heel wat praktijkvoorbeelden om het opleidingsonderdeel ‘Taalontwikkelend lesgeven’ te versterken. Op die manier werd als bijkomend doel het opleidingsonderdeel ‘taalontwikkelend lesgeven’ in de lerarenopleiding geoptimaliseerd. Zo bevat de TACO-koffer concrete materialen die de studenten gebruiken om te oefenen en om ideeën uit te breiden. De syllabus aangevuld met 9 compleet uitgewerkte topics: ‘Poëzie en rijmen’, ‘Voorlezen’, ‘Improviserend vertellen’, ‘Poppenspel’, ‘In de kring’, ‘Taal tijdens routines’, ‘Talige hoeken’, ‘Kamishibai ‘en ‘Taalvisualisaties’. De syllabus bevat daarnaast theoretische kaders over meertaligheid en een effectieve en krachtige taalleeromgeving.