Skip to main content

Sterke teams maken het verschil

Artesis Plantijn Hogeschool zette met 4 scholen een lerend netwerk op, bestaande uit studenten die er werkplekleren, de directie/schoolmentor en enkele lerarenopleiders. Ze vertrokken vanuit gelijkwaardigheid en onderzochten samen concrete leervragen van de scholen over de overgang van kleuterschool naar lagere school en over ouderbetrokkenheid in een context van meertaligheid. Zo vormden ze sterke teams die het verschil maken!

“De school heeft door onze coaching ingezien dat ze niet over de hoofden van de ouders een beleid moeten opstellen maar door hen actief in dit proces te betrekken, zal er meer begrip voor elkaar ontstaan en kunnen er specifieke kansen voor de ouders gecreëerd worden zoals bijvoorbeeld het KAAP-project waarbij ouders in de school van hun kinderen Nederlandse les krijgen.”

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Lees hier een good practice over hoe een school samen met een werkstudent aan de slag ging rond werkgeheugen naar aanleiding van de resultaten van de KOALA-taalscreening.

Lees hier een beschrijving van de ervaringen in twee basisscholen.

Uitgebreide beschrijving van project

We hadden dezelfde scholen als partners uitgenodigd om opnieuw een PLG te vormen, met een nieuwe of vernieuwde leervraag.  Namelijk De Wereldreiziger, de Tandem Kleuter, Flora en het Accent. Jammer genoeg besloot Flora begin september om niet langer deel te nemen aangezien hun contactpersoon de school verlaten had. We vonden in oktober een nieuwe school De Tandem Lager  bereid om in onze PLG in te stappen.

Tijdens de eerste sessies hebben we veel aandacht besteed aan het opnieuw formuleren van de leervraag. Dit was nodig om de verschillende scholen hun noden op elkaar te laten afstemmen. Zeker voor de Tandem was dit erg belangrijk. Tot nu toe had enkel de kleuterschool deelgenomen aan ons project maar nu stapte ook de lagere school in. Na wat zoeken en puzzelen konden ze vanuit de resultaten van de Koalatest een gemeenschappelijke vraag bedenken: ”Hoe konden ze de overgang tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar verzachten?” Ze hebben samen enkele klasdoorbrekende activiteiten gepland zoals speculaas maken, een gedichtendag en een lentewandeling en binnenkort een actie op het schoolfeest. Naarmate ze meer samenwerkten en zich door de coaching meer verdiepten in de executieve functies kregen hun activiteiten meer diepgang. De leerkrachten van de 3de kleuterklas vonden het fijn om te zien hoe hun leerlingen van vorig jaar nu functioneren in de lagere school.

Omgekeerd vonden de leerkrachten van het eerste leerjaar het interessant om al kennis te maken met de kleuters die volgend schooljaar bij hen in het eerste zullen zitten.

In het leerproces van hun huidige leerlingen merkten deze leerkrachten een duidelijke verbetering op door zeer bewust te werken aan de werkhouding, emotieregulatie en reactie-inhibitie. Wij zijn erg trots op wat deze beide schoolteams gerealiseerd hebben en hopen dat de meerwaarde van het inzetten op de EF kan doorgegeven worden aan de leerkrachten van het tweede leerjaar (en met uitbreiding naar alle leerkrachten van de lagere school).

De derde school De Wereldreiziger wilde zich verder verdiepen in ouderbetrokkenheid. Meer specifiek wilden ze onderzoeken “Hoe kunnen we van ouderparticipatie via ouderpartnerschap naar ouderbetrokkenheid evolueren?” De ontwikkelgroep heeft dit jaar veel tijd besteed aan het zich verdiepen in “ouderbetrokkenheid” wat uitmondde in het uitschrijven van een degelijke visie. Onze werkplekstudent heeft een eerlijke SWOT-analyse gemaakt. Hij heeft een babbelmoment voor ouders georganiseerd, ouders actief laten voorlezen in de klas en een museumbezoek  laten begeleiden. Door het vroegtijdig beëindigen van zijn stage werden helaas niet alle aspecten uitgevoerd. Maar de school gaat hier volgend jaar zelf bewust aan werken.