Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 12

Reflectie en professionalisering over kinderrechten

UNICEF BELGIE Door aandacht te besteden aan kinderrechten in de klaspraktijk wordt niet alleen hun concrete realisatie versterkt. Kinderrechten versterken op hun beurt de klaspraktijk, de leerkrachten en leerlingen. Uitvoerig onderzoek geeft aan dat de verankering van kinderrechten in de lerarenopleiding belangrijk is voor zowel de onderwijskwaliteit als het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Het […]

Gigantisme en onderwijs (Presentatie slotevent 5 oktober 2020)

Geert Noels (auteur Econoshoc en Gigantisme, stichter Econopolis): bekijk hier de sessie! Over het verschil dat leerkrachten kunnen maken… over talenten die we moeten ontwikkelen… Over kleiner, trager en menselijker!

Toolkit voor inclusief onderwijs en opvang voor alle jonge kinderen

De Europese Commissie lanceerde in 2020 hun “Toolkit for inclusive early childhood education and care. Providing high quality education and care to all young children”. Deze toolkit baseert zich op de input van experten en stakeholders, alsook op de uitwisseling van best practices. Het achterliggende idee is de nood en wil om te evolueren naar […]

Een inclusieve bril: Wat kleurt onze kijk op inclusie en hoe kan jij jouw inclusieve professionele kijk aanscherpen? Presentatie Lerend Netwerk 29 november 2022

Een inclusieve bril: Wat kleurt onze kijk op inclusie en hoe kan jij jouw inclusieve professionele kijk aanscherpen? Projectteam Potential Dr. Hannah Boonen Een klas vandaag is een diverse klas en die diversiteit is breed: verschillen in gender, sociale afkomst,  taal, leervermogen, motivatie, beperkingen,… Als leerkracht doe je al heel wat inspanningen om het potentieel […]

Kansrijk opgroeien als recht van elk kind. Presentatie slotevent 5 oktober 2020

Over de nood aan sterke bruggen tussen onderwijs en welzijn. Professor Bruno Vanobbergen, toenmalig directeur Agentschap Opgroeien    

Overbruggen

‘Overbruggen’ is een documentaire, die wil inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten. Met deze documentaire richten we ons naar mensen die voor beweging kunnen zorgen binnen hun organisatie of in […]

Het kinderrechtenkader als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

In deze sessie schetsen Charlotte Van Calster (UNICEF België), Goedroen Juchtmans (HIVA, KuLeuven) en Lien Labee (HoGent) hoe het kinderrechtenkader gehanteerd wordt als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid op school: participatie van leerlingen en ouders.

Reflect to act

‘Reflect to act’ heeft als doelstelling om het reflectief vermogen van toekomstige leerkrachten m.b.t. het omgaan met identiteit, stereotypes, kansen … vanuit een kinderrechtenkader te versterken. Dit pakket bevordert de bereidheid en vaardigheid van toekomstige leerkrachten om zichzelf in vraag te stellen in verband met deze thema’s. ‘Reflect to act’ is een project van UCLL […]

Wiegelied voor Hamza – Diversiteit en ontmoeting in kinderopvang in Europa

Een tocht langs verschillende kindercentra in Europa toont medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Welke initiatieven nemen ze om kinderen en ouders gelijke kansen te geven? Hoe communiceren ze met gezinnen in een meertalige context? Wat doen ze extra voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond? In de […]

Het kinderrechtenkader als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

In deze sessie schetsen Charlotte Van Calster (UNICEF België), Goedroen Juchtmans (HIVA, KuLeuven) en Lien Labee (HoGent) hoe het kinderrechtenkader gehanteerd wordt als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid op school: participatie van leerlingen en ouders.

Reflectie en professionalisering What do you think?

We werkten samen met meer dan 100 kinderen en jongeren die in armoede leven in België. “Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven” is het resultaat van deze samenwerking. Het rapport onderzoekt hoe jongeren de armoede die ze ondergaan ervaren en brengt, vanuit het standpunt van deze kinderen en jongeren, […]

Leerlijn diversiteit Reflect to act

Een pakket voor de lerarenopleiding over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten om met studenten stil te staan bij diverse actuele thema’s. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Vervolgens worden de diverse thema’s naar keuze verankerd en uitgediept in de les aan de […]