Skip to main content

Reflectie en professionalisering What do you think?

We werkten samen met meer dan 100 kinderen en jongeren die in armoede leven in België. “Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven” is het resultaat van deze samenwerking. Het rapport onderzoekt hoe jongeren de armoede die ze ondergaan ervaren en brengt, vanuit het standpunt van deze kinderen en jongeren, een aantal gevolgen van armoede en sociale uitsluiting aan het licht. De getuigenissen van kinderen en jongeren geven aan hoezeer school kwetst en uitsluit. In een land dat recordhouder is wat betreft de ongelijkheden op school getuigt dit rapport van de mate waarin we collectief de plicht hebben om het tij te doen keren.

https://www.unicef.be/nl/beleidsbeinvloeding/projecten-en-campagnes/what-do-you-think-project