Skip to main content

Leerlijn diversiteit Reflect to act

Een pakket voor de lerarenopleiding over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten om met studenten stil te staan bij diverse actuele thema’s. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Vervolgens worden de diverse thema’s naar keuze verankerd en uitgediept in de les aan de hand van concrete werkvormen en achtergrondinformatie.

Leerkrachten UNICEF Belgium