Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 23

Focus op de persoon in de lerarenopleiding. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Focus op de persoon in de lerarenopleiding Katrien Hens (Karel de Grote hogeschool lager onderwijs) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de opname.

Veerkracht en schoolontwikkeling in lerarenopleiding lager onderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Veerkracht en schoolontwikkeling in lerarenopleiding lager onderwijs Annekatrien Depoorter (Arteveldehogeschool) Bekijk hieronder de opname.

Bouwen aan veerkracht in opleiding kleuteronderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Bouwen aan veerkracht in de opleiding kleuteronderwijs Marlies Vanderhaeghen (Arteveldehogeschool) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de opname.  

Opzet van teamprofessionalisering

Effectieve teamprofessionalisering in het onderwijs Samen leren bevorderen? Wat je hebt geleerd, verankeren in de praktijk? Teamprofessionalisering effectief aanpakken? In team werken aan gemeenschappelijke doelen? Dit is een hele uitdaging. KdG helpt je graag op weg met een toolbox vol handvaten, tips, en goede praktijken. Zo kan je in je opleiding of dienst zélf aan […]

Klasse – Tipreeks Juf Jelke, schooljaar 2020-2021

Geef kwetsbare kleuters een sterke start! Lig je wakker van de kwetsbare kleuters in je diverse klas? Juf Jelke ook. Ze leerde kleine dingen anders te doen, die later een groot verschil kunnen maken. In een nieuwe Klasse-reeks neemt ze jou mee in haar eerlijke zoektocht. Lees goede praktijkvoorbeelden. Hoe pakken anderen het aan? Krijg concrete tips en […]

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit: zin verlenen aan praktijk

DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) is een netwerk van Europese organisaties. Ze streven hetzelfde doel na: diversiteit een plaats geven in kinderopvang, opvoeding en training. De missie en doelen van het netwerk werden vertaald naar 6 principes als houvast voor voorzieningen voor jonge kinderen: Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort. […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Programma inleefdriedaagse UCLL-Hasselt

Het gaat hier om een inleefdriedaagse voor docenten, maar ook voor medewerkers die in direct contact komen met studenten uit een mogelijk kansarme thuiscontext. De driedaagse heeft als doel het delen van kennis en inzichten met betrekking tot het thema kansarmoede én vooral het geraakt en aangedaan worden of m.a.w. het opzetten van de bril […]

De invloed van leerkrachtverwachtingen op de ontwikkeling van leerlingen: mechanismen en oplossingen

SONO-onderzoek van Laurijssen en Glorieux (VUB): Als een leerkracht hoge verwachtingen heeft van een leerling, dan is de kans groter dat die leerling een ambitieuze studiekeuze maakt. Daarentegen, als de leerkracht lage verwachtingen heeft, zal die leerling een minder ambi­tieuze studiekeuze maken. Lees hier

Reflect to act

‘Reflect to act’ heeft als doelstelling om het reflectief vermogen van toekomstige leerkrachten m.b.t. het omgaan met identiteit, stereotypes, kansen … vanuit een kinderrechtenkader te versterken. Dit pakket bevordert de bereidheid en vaardigheid van toekomstige leerkrachten om zichzelf in vraag te stellen in verband met deze thema’s. ‘Reflect to act’ is een project van UCLL […]

Klaspop helpt om over armoede te praten

Steeds meer scholen in Vlaanderen zien de armoede bij hun leerlingen toenemen. Vaak gaat het om ‘nieuwe armen’: gezinnen die hun levensstijl drastisch moeten aanpassen na een scheiding of werkloosheid. “Omdat ze zich schamen om elders hulp te zoeken, is de school voor hen meestal het eerste vangnet”, zegt directeur Erna De Roeck van d’Oefenschool in […]

ProuD!

Het is de bedoeling om het reflectief collegiaal leren te ondersteunen gebaseerd op pedagogische documentatie en met oog op professionele groei. Meer info vind je hier.

VerBEELDing

Reflectie over interactie via videocoaching werkt! De gedeelde ambitie is een rijke ontwikkeling en ontplooiing voor kinderen. Videocoaching als motor om de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te observeren, om de begeleider-kind interactie in beeld te brengen vanuit het perspectief van de kinderen, om professionals te coachen met aandacht voor sterktes en groeikansen in […]

Videocoaching Van wazig naar scherp’

Van Wazig naar Scherp. Videocoaching als motor voor kwaliteitsvolle interacties, maximale groeikansen en meer inclusie Van Wazig naar Scherp (gratis downloadbaar) is een inspiratiegids over videocoaching als motor voor professionalisering. Het is een handig doe-het-zelf-boekje voor élke (kleuter)leerkracht en kinderbegeleider, schoolteam, pedagogische begeleiders en coaches. Werken met beelden biedt vele mogelijkheden om in een veilige omgeving na te […]

Collegiale visitatie: “Leraren moeten meer spieken”

Een les van een collega observeren maakt je een betere leraar. En zorgt voor sterkere leerresultaten. Professor Kris Van den Branden van het Centrum Taal en Onderwijs en lerarenopleider (KULeuven) is fan van collegiale visitatie: “Leraren moeten meer bij elkaar spieken”. Lees meer

Videocoaching: coachen met een camera

Videocoaching is een ideaal middel voor zelfreflectie en professionalisering. Confronterend, deugddoend en erg leerrijk. Kijk hier hoe leraren Anniek en Maaike dit ervaren.

Ontmoeten is simpel (inspiratie over sociale steun en diversiteit)

In het boek Ontmoeten is simpel. Maar niet altijd gemakkelijk (2017) gaan de auteurs in op het belang van kleine, dagdagelijkse ontmoetingen met gezinnen. Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, blijkt namelijk niet vanzelfsprekend ook een plek voor ontmoeting is. Wie elke dag werkt met kinderen, werkt ook met gezinnen waarbij de professionals oog moeten […]

De kracht van sociaal kapitaal: een goede school verbindt

Onderzoeker Roger Goddard (Ohio State University, 2018): “Scholen moeten intentionele inspanningen doen om sociaal kapitaal op te bouwen. Dat mogen we niet aan het toeval overlaten.”. Sociaal kapitaal is het vermogen dat zit in sterke positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap. Actief inzetten op sociaal kapitaal loont! Lees de blogpost (Kleutergewijs) over […]

Babbelboom: methodiek tot wederzijds gesprek met ouders

De Babbelboom, een methodiek om een wederzijds en evenwaardig gesprek te voeren, werd ontwikkeld dankzij een boeiende samenwerking tussen heel wat projectpartners. Onder begeleiding van Kind & Gezin werkten GO! BS Balder, GO! BS De Buurt, GO! BS Nellie Melba, Brusselleer centrum voor basiseducatie, HOPON (dienst van Solidariteit voor het gezin vzw), Onderwijscentrum Brussel, GO! […]

Leerlijn diversiteit Reflect to act

Een pakket voor de lerarenopleiding over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten om met studenten stil te staan bij diverse actuele thema’s. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Vervolgens worden de diverse thema’s naar keuze verankerd en uitgediept in de les aan de […]

Wanda

Werken met kinderen, ouders en gezinnen, dat verwondert en raakt je. En soms is het ronduit moeilijk. Vaak ontbreekt de tijd om stil te staan en handel je snel. Met Wanda (Waarderen, Analyseren, Daden) reageer je niet onmiddellijk, maar zet je eerst een stap achteruit. Het is een methodiek om in groep je praktijk te […]

Klas van Juf Jelke – Hoe bouw je een hechte relatie op met je kleuters?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Pedagoog Maai Huyse en schoolpsycholoog Caroline Vancraeyveldt zoeken het uit in de kleuterklas van juf Jelke. Hoe bouwt Jelke aan een warme, kwaliteitsvolle relatie in haar kleuterklas? En lukt dat ook met kinderen die storend gedrag stellen? Maai en Caroline kijken en […]