Skip to main content

Babbelboom: methodiek tot wederzijds gesprek met ouders

De Babbelboom, een methodiek om een wederzijds en evenwaardig gesprek te voeren, werd ontwikkeld dankzij een boeiende samenwerking tussen heel wat projectpartners. Onder begeleiding van Kind & Gezin werkten GO! BS Balder, GO! BS De Buurt, GO! BS Nellie Melba, Brusselleer centrum voor basiseducatie, HOPON (dienst van Solidariteit voor het gezin vzw), Onderwijscentrum Brussel, GO! Ouders en GO! Scholengroep Brussel samen de methodiek uit.

De Babbelboom is ontwikkeld in het kader van het project kleuterparticipatie via ouder-school samenwerking en vertrekt vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur. Vanuit dit standpunt wil de methodiek een-op-een relaties tussen de ouder en de school ondersteunen. De Babbelboom is gebaseerd op verschillende ontwikkelingsdomeinen en op de positieve kijk naar de competenties van de kinderen.

Bekijk hier De Babbelboom.