Skip to main content

Onze hele handelen gebeurt in afstemming met de belangrijkste mensen in de ontwikkeling van kinderen: de ouders. Verder werken we samen met organisaties, instellingen, voorzieningen en diensten actief op diverse levensdomeinen. We slaan bruggen tussen onderwijs en buurt, onderwijs en welzijn.

Gevonden aantal resultaten: 36

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

Sessie 3: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Marijn Somers & Deborah Jonckheere (vzw Krijt) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de sessie.  

Meertaligheid als realiteit én rijkdom: hoe professionals, ouders én kinderen versterken? Presentatie Lerend Netwerk 1 maart 2023

Meertaligheid als realiteit én rijkdom: hoe professionals, ouders én kinderen versterken? Kathy Jacobs en Tine Rommens, Agentschap Opgroeien & Brecht Peleman, VBJK Hier kan je de sessie bekijken. Meer informatie vind je hier.

Wat is ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage?

Kleine Kinderen Grote Kansen stimuleert een ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen. Studenten kunnen ook ingezet worden om op afstand leerlingen en basisschoolleraren te ondersteunen. Dit initiatief verloopt via de lerarenopleidingen verbonden aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk die hierover […]

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Wie heeft verzonnen dat je een kind aan de schoolpoort moet afzetten?

Als ouders hun kleuter niet naar school sturen, is dat niet omdat ze school niet belangrijk vinden. Wel omdat ze een aantal drempels ervaren. “‘Zorg je wel goed voor mijn kind?’ is de belangrijkste bekommernis die bij ouders leeft”, zegt professor Michel Vandenbroeck van de Universiteit Gent. Lees er meer over in dit artikel van Klasse

Dat lust ik héél héél graag

Lekker samen eten bevordert zeker het welbevinden van jonge kinderen op school. De middagpauze is voor veel jonge kinderen nu nog vaak een stresserend moment. Hoe zorg je dat jonge kinderen avontuurlijke eters worden? Hoe laat je ze nieuwe ingrediënten proeven? Onder andere door de schoolmaaltijd gezellig te maken. Deze film toont jonge kinderen die […]

De blik van de Yeti (opvoeden in diversiteit)

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen. In dit boek neemt Michel Vandenbroeck je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels […]

Starten op 1 september met kinderen, én hun ouders!

Vele kinderen die begin september weer door de schoolpoort stappen, met het nodige enthousiasme, maar ook met hier en daar een bang hartje. En samen met deze kinderen, evenveel ouders die de stap naar de school van hun kind morgen zullen zetten. Ook met datzelfde gevoel van enthousiasme en spanning. Via deze weg een warme […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Brugfiguren in Gent

In meer dan 40 Gentse basisscholen en 13 secundaire scholen slaan brugfiguren de brug tussen school, gezin en buurt. Hoe doen ze dat? Beluister de podcast ‘Wij slaan de brug’ (Onderwijscentrum Gent) en krijg een goed idee van hun dagelijkse werking. Er zijn vijf afleveringen: Aflevering 1 – Kostenbewust onderwijs Aflevering 2 – Gezinnen ondersteunen […]

Anders kijken naar kansarme ouders

Bijna 1 op de 5 kinderen jonger dan 18 jaar in België leeft in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Hoe kan een school kinderarmoede aanpakken? “Het begint met de bril waardoor je kijkt naar kansarme ouders”, zeggen ze bij basisschool De Boomgaard in Hasselt. Hoe doen ze dat dan?

Zeg niet te snel: ‘Kansarme ouders zijn niet geïnteresseerd’

De meeste leraren komen zelf uit een middenklassegezin. Juf Sarah niet. Thuis hadden ze het niet breed en ze maakte het allemaal mee: de scheiding van haar ouders, het overlijden van haar vader, schulden en deurwaarders… Ondanks alles maakte Sarah de overstap van het beroepsonderwijs en werd ze kleuterjuf. “Het leverde me enkele speciale antennes op […]

Kleutergewijs: in september starten met kinderen, én met hun ouders!

“Katrien Van Laere (Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen, VBJK) en Ruben Vanderlinde (Prof. Onderwijskunde Universiteit Gent) zijn van mening dat deze relaties tussen ouders en leraren de dag vandaag steeds belangrijker zijn geworden, te meer omdat we leven in een superdiverse samenleving, waardoor de beeldvorming omtrent onderwijs verschilt van persoon tot persoon en […]

Overbruggen

‘Overbruggen’ is een documentaire, die wil inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten. Met deze documentaire richten we ons naar mensen die voor beweging kunnen zorgen binnen hun organisatie of in […]

Je mag altijd bij me komen

De documentaire ‘Je mag altijd bij me komen’ kan je hier bekijken. Nezhlya is ‘brugfiguur’ op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya; ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders. Maar hoe krijg je […]

Hoe een koffiemoment het zelfbeeld van kansarme ouders opkrikt

“Als kansarme ouders voelen: ‘het zal met mijn kind op school net zo gaan als bij mij’, dan heb je een bruggenbouwer nodig die hun het nodige vertrouwen geeft.” Dat zegt prof. Patrick Meurs. Hij volgt de ontwikkeling van jonge kinderen in armoede.

‘Kleine kippen in de klas?’ Inzetten op sterke relaties tussen school en anderstalige ouders

Bij sommige ouders zat je de afgelopen weken virtueel in de woonkamer. Andere ouders waren wellicht van de digitale radar verdwenen. Hoe knoop je de banden aan met ouders nu de kleuters weer naar school komen? Hoe versterk je warme relaties met anderstalige ouders? Lees hier. 

Over de streep

Guust, Noë en Anna-Lisa zetten hun eerste stappen in de kleuterschool. ‘Dat kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof je op een andere planeet terechtkomt,’ zegt kleuterleerkracht Bart. Deze documentaire volgt drie kinderen die samen met hun ouders de tijd en ruime krijgen om de nieuwe klas en schoolcontext te ontdekken. Zo groeit het […]

Warm, welkom en wederkerig

‘Warm, welkom en wederkerig’ is hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking. Zeven proeftuinen – bestaande uit kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen en externe partners – zijn ingestapt in het AMIF-project 369 ‘kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’. Zij hebben twee jaar (2017-18) geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties inzake een goede ouderschoolsamenwerking. Door een […]

Van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolsamenwerking in 2020

Lees hier de blog over de kleine acties met grote effecten: ..een goede ouder-schoolsamenwerking draagt bij tot een succesvollere schoolloopbaan bij kinderen (Fukkink & Oostdam, 2016; Pameijer, 2010; Van den Branden, 2017). Enkel wanneer men op maat van een diversiteit aan ouders werkt (financieel, cultureel, sociaal) zal men de sociale ongelijkheden tussen ouders kunnen uitdagen in plaats […]

12 sleutels voor een goede ouder-school-relatie

Kennen jullie de 12 sleutels uit de publicatie ‘Ecoles maternelles et familles en situation de précarité. Ensemble pour accompagner l’enfant dans son parcours scolaire’. In deze vertaalde (Nederlandstalige) brochure van het VBJK lees je er alles over. Deze sleutels zijn de uitkomst van een project van de Koning Boudewijnstichting waarbij ouders tot 12 belangrijke voorwaarden komen […]

Ontmoeten is simpel (inspiratie over sociale steun en diversiteit)

In het boek Ontmoeten is simpel. Maar niet altijd gemakkelijk (2017) gaan de auteurs in op het belang van kleine, dagdagelijkse ontmoetingen met gezinnen. Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, blijkt namelijk niet vanzelfsprekend ook een plek voor ontmoeting is. Wie elke dag werkt met kinderen, werkt ook met gezinnen waarbij de professionals oog moeten […]

De kracht van sociaal kapitaal: een goede school verbindt

Onderzoeker Roger Goddard (Ohio State University, 2018): “Scholen moeten intentionele inspanningen doen om sociaal kapitaal op te bouwen. Dat mogen we niet aan het toeval overlaten.”. Sociaal kapitaal is het vermogen dat zit in sterke positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap. Actief inzetten op sociaal kapitaal loont! Lees de blogpost (Kleutergewijs) over […]

Babbelboom: methodiek tot wederzijds gesprek met ouders

De Babbelboom, een methodiek om een wederzijds en evenwaardig gesprek te voeren, werd ontwikkeld dankzij een boeiende samenwerking tussen heel wat projectpartners. Onder begeleiding van Kind & Gezin werkten GO! BS Balder, GO! BS De Buurt, GO! BS Nellie Melba, Brusselleer centrum voor basiseducatie, HOPON (dienst van Solidariteit voor het gezin vzw), Onderwijscentrum Brussel, GO! […]

Communiceren met ouders: tips en materialen (OC Brussel)

Onderwijscentrum Brussel lanceerde in 2020 hun website over kwaliteitsvolle interacties en communiceren met ouders. Ze inspireerden zich op het project en de output van Kleine Kinderen Grote Kansen. Deze website bevat tips en materialen die kunnen helpen bij de samenwerking en communicatie met ouders. Je vindt er ook pasklare materialen die je kan aanpassen voor […]