Skip to main content

Kleutergewijs: in september starten met kinderen, én met hun ouders!

“Katrien Van Laere (Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen, VBJK) en Ruben Vanderlinde (Prof. Onderwijskunde Universiteit Gent) zijn van mening dat deze relaties tussen ouders en leraren de dag vandaag steeds belangrijker zijn geworden, te meer omdat we leven in een superdiverse samenleving, waardoor de beeldvorming omtrent onderwijs verschilt van persoon tot persoon en van groep tot groep (Klasse, 2018). Vandaar, zo pleiten zij, is het net van belang om het contact tussen leerkrachten en ouders in de schoolse context zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Op die manier kunnen ouders zelf ervaringen opdoen met het schoolse gebeuren van hun kind, en kunnen ze zich er iets bij voorstellen wat zo’n schooldag allemaal inhoudt. Van Laere en Vanderlinde (2018) wijzen tevens op het belang van wederzijds contact, bij voorkeur op een informele manier, om tot echte verbinding en relatie te komen (Klasse, 2018). Niet enkel de ouders die meer te weten komen over de klas en de school, maar zeker ook de leraar die interesse toont en meer te weten komt over de ouders en het gezinsleven. Vanderline (2018) stelt tevens dat kleine, informele contacten vaak voor ouders en kinderen uit meer kwetsbare milieus enorm belangrijk zijn om hefbomen te creëren binnen onderwijs.” Lees hier verder het blogbericht op Kleutergewijs.