Skip to main content

Wat is ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage?

Kleine Kinderen Grote Kansen stimuleert een ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen. Studenten kunnen ook ingezet worden om op afstand leerlingen en basisschoolleraren te ondersteunen. Dit initiatief verloopt via de lerarenopleidingen verbonden aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk die hierover met hun stagescholen communiceren. De lerarenopleidingen ontvingen een pakket van de Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning. Bekijk hier het filmpje. Lees hier de nota.

Dit filmpje vat nogmaals kort de essentie samen: