Skip to main content

Ontmoeten is simpel (inspiratie over sociale steun en diversiteit)

Geschreven door:
VBJK

In het boek Ontmoeten is simpel. Maar niet altijd gemakkelijk (2017) gaan de auteurs in op het belang van kleine, dagdagelijkse ontmoetingen met gezinnen. Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, blijkt namelijk niet vanzelfsprekend ook een plek voor ontmoeting is.

Wie elke dag werkt met kinderen, werkt ook met gezinnen waarbij de professionals oog moeten hebben voor de ‘ontmoeting’ met en tussen ouders. Vanuit de idee dat kleine ontmoetingen tussen mensen waardevol zijn, onderzocht Naomi Geens (2016) in haar doctoraatsonderzoek de interactie tussen ouders en professionals. Het belang van deze interactie wordt beschreven aan de hand van de metafoor van het koffie schenken.

Dit boek geeft je goesting om gezinnen en buurtbewoners in je initiatief te verwelkomen en zo bij te dragen aan de sociale cohesie in de samenleving.
Bezoek de website ontmoetenissimpel.be en bestel het boek.