Skip to main content

De blik van de Yeti (opvoeden in diversiteit)

Geschreven door:
VBJK

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen.

In dit boek neemt Michel Vandenbroeck je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels zoals Kuifje in Tibet, langs onderzoeksresultaten en praktijkverhalen uit binnen- en buitenland. Gaandeweg krijg je nieuwe inzichten over opvoeden in diversiteit. Tegelijk reikt dit boek ideeën aan om dit in jouw organisatie concreet aan te pakken.

Dit boek toont professionals niet alleen hoé je kunt opvoeden met respect voor diversiteit, maar ook hoe belangrijk dit is. Iedereen heeft er baat bij dat mensen respectvol met elkaar kunnen samenleven, we moeten kinderen daarin begeleiden en ondersteunen. Kinderopvang en school en alle andere organisaties waar jonge kinderen met hun gezin komen, hebben daarin een cruciale rol.

Meer info: https://vbjk.be/nl/publicaties/de-blik-van-de-yeti