Skip to main content

VerBEELDing

Reflectie over interactie via videocoaching werkt! De gedeelde ambitie is een rijke ontwikkeling en ontplooiing voor kinderen. Videocoaching als motor om de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te observeren, om de begeleider-kind interactie in beeld te brengen vanuit het perspectief van de kinderen, om professionals te coachen met aandacht voor sterktes en groeikansen in de interactie. Beelden uit de eigen praktijk concretiseren dit proces.

Meer info: https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/home/