Skip to main content

Wanda

Werken met kinderen, ouders en gezinnen, dat verwondert en raakt je. En soms is het ronduit moeilijk. Vaak ontbreekt de tijd om stil te staan en handel je snel. Met Wanda (Waarderen, Analyseren, Daden) reageer je niet onmiddellijk, maar zet je eerst een stap achteruit. Het is een methodiek om in groep je praktijk te onderzoeken en te optimaliseren. Wanda staat letterlijk voor Waarderen, Analyseren, Daden. Wanda is een methodiek die het reflecteren in groep ondersteunt, op een waarderende manier. De focus ligt op het stimuleren van leren van elkaar, groepsreflectie en het verbinden van verschillende perspectieven op praktijksituaties. Zo ontstaan vernieuwende inzichten en kan je bij individuen en organisaties veranderingen realiseren.

In het Wanda-pakket vertelt de handleiding hoe je waarderende praktijkanalyse om te beginnen kunt introduceren en nadien begeleiden. Je ontdekt de vijf bouwstenen van waarderende praktijkanalyse en de randvoorwaarden. Je krijgt zicht op de voorbereiding die nodig is, zicht op de terugkerende fasen van elke sessie en op de aspecten die je achteraf moet opvolgen. Ook de verschillende rollen van de analysebegeleider komen aan bod. De getuigenissen van deelnemers en begeleiders en enkele concrete casussen uit Wanda-sessies maken alles heel tastbaar. Je krijgt bovendien echt werkmateriaal! Het pakket bevat 7 Wanda-brillen, een affiche met het kernproces, een affiche met werkafspraken, een werkschriftje, 9 vragenkaarten, een deelnemerskaart, 8 toen-nu-dan schijven en een spiekfolder voor de analysebegeleider.

Meer info:

https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/wanda

https://vbjk.be/nl/publicaties/wanda