Skip to main content

Gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit: zin verlenen aan praktijk

Geschreven door:
VBJK & Kind en Gezin

DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) is een netwerk van Europese organisaties. Ze streven hetzelfde doel na: diversiteit een plaats geven in kinderopvang, opvoeding en training. De missie en doelen van het netwerk werden vertaald naar 6 principes als houvast voor voorzieningen voor jonge kinderen:

  • Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort.
  • Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen.
  • Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen.
  • Iedereen kan participeren als actieve burger.
  • Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via een open communicatie en leergierigheid.
  • Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden.

Deze brochure is een kennismaking met deze principes. Dit document wil in de eerste plaats een aanzet tot dialoog zijn.