Skip to main content

Reflect to act

‘Reflect to act’ heeft als doelstelling om het reflectief vermogen van toekomstige leerkrachten m.b.t. het omgaan met identiteit, stereotypes, kansen … vanuit een kinderrechtenkader te versterken. Dit pakket bevordert de bereidheid en vaardigheid van toekomstige leerkrachten om zichzelf in vraag te stellen in verband met deze thema’s.
‘Reflect to act’ is een project van UCLL (University College Leuven Limburg) Lerarenopleiding in samenwerking met UNICEF België.

https://reflecttoact.unicef.be/