Skip to main content

ProuD!

Het is de bedoeling om het reflectief collegiaal leren te ondersteunen gebaseerd op pedagogische documentatie en met oog op professionele groei.

Meer info vind je hier.