Skip to main content

Het kinderrechtenkader als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

In deze sessie schetsen Charlotte Van Calster (UNICEF België), Goedroen Juchtmans (HIVA, KuLeuven) en Lien Labee (HoGent) hoe het kinderrechtenkader gehanteerd wordt als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid op school: participatie van leerlingen en ouders.