Skip to main content

Reflectie en professionalisering over kinderrechten

Geschreven door:
UNICEF
Unicef-kinderrechten.pdf

UNICEF BELGIE

Door aandacht te besteden aan kinderrechten in de klaspraktijk wordt niet alleen hun concrete realisatie versterkt. Kinderrechten versterken op hun beurt de klaspraktijk, de leerkrachten en leerlingen.

Uitvoerig onderzoek geeft aan dat de verankering van kinderrechten in de lerarenopleiding belangrijk is voor zowel de onderwijskwaliteit als het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Het bevordert daarnaast ook burgerschapswaarden en -gedrag en gelijke onderwijskansen.

Lees de kadertekst over kinderrechten (Unicef).