Skip to main content

Hoe beeldvorming de leerkloof kan dichten: een internationale kijk

Studies tonen aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de ‘onderwijsbaarheid’ van kwetsbare leerlingen. Die negatieve beeldvorming heeft een demotiverend effect op net die leerlingen die het meeste baat hebben bij kwaliteitsvol onderwijs. eNSPIRED zet in op inspiratie uit het Zuiden – waar kwetsbaarheid in de klas al jarenlang een uitdaging is – om leerkrachten gelijke onderwijskansen te verzekeren voor alle leerlingen. Lees meer

Dit artikel kwam tot stand binnen het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ (2016-2018) met als doel kinderarmoede aan te pakken door sterke leerkrachten op te leiden.