Skip to main content

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

Gevonden aantal resultaten: 62

Begrijpend lezen vanuit praktijk, theorie en tools (Anne Vanderhaegen, beleidsondersteuner en zorgleerkracht basisschool Visitatie Gent & dr. Liselotte Vandenbussche, Arteveldehogeschool Gent)

Een stem voor meertaligheid. (Presentatie Lerend Netwerk december 2023)

Een stem voor meertaligheid. Professionals ondersteunen in de vroege kinderjaren (Dr. Brecht Peleman, VBJK & Universiteit Gent)

Hoor je s in sok? (Presentatie Lerend Netwerk december 2023)

Hoor je s in sok? Aan de slag met klanken en letters in alle kleuterklassen (Marlies Algoet, Odisee hogeschool Brussel)

Praktijkervaringen krachtig leesonderwijs (Presentatie Lerend Netwerk december 2023)

Inspirerende praktijkervaringen van twee leerkrachten lager onderwijs met een hart voor krachtig leesonderwijs (Claudia Seerden, leerkracht 2e leerjaar in basisschool Oogappel te Neeroeteren & Sarah De Wit, leerkracht 5e leerjaar en beleidsmedewerker in basisschool Houwaart te Houwaart)

Begrijpend lezen: hoe maken we elke leerling sterker?

Onze leerlingen scoren steeds minder goed op begrijpend lezen, stellen internationale onderzoeken. Experten Hilde Van Keer en Jordi Casteleyn helpen je om die negatieve tendens om te buigen. “Eigenlijk weten we perfect wat werkt: meer klankkennis bij kleuters, leeskilometers maken in rijke teksten en linken leggen met schrijven.”  Lees er meer over in dit artikel van […]

Interview Graziela Dekeyser

“Veel kinderen zijn bang dat ze door Nederlands te leren hun thuistaal vergeten en niet meer met hun ouders kunnen praten” Graziela Dekeyser, KU Leuven Nederlands mag niet de taal van moeten worden Emotie en taal zijn intiem verbonden. Graziela Dekeyser, postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, keek in het hoofd van meertalige kinderen. Ze […]

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke Dr. Carolien Frijns (UGent) & Juf Femke (Europaschool) Bekijk hieronder de opname.

KOALA Taalscreening. Presentatie slotevent 5 oktober 2021.

Taalscreening, taalstimulering en taalbeleid. Prof. Dr. Kris Van den Brande Op het slotevent van 5 oktober 2021 neemt Prof. Dr. Kris Van den Brande ons mee in het ‘wat’ en ‘waarom’ bij de KOALA taalscreening. Deze presentatie vond plaats net voor de eerste afnames van KOALA (najaar 2021). Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de […]

Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten. Maai Huyse & Marieke Vandersmissen (Hogeschool UCLL) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie. Bekijk hieronder de opname.

Taalintegratietrajecten: Effectieve taalondersteuning in het kleuter en lager onderwijs. Presentatie Slotevent 5 oktober 2021

Taalintegratietrajecten: Effectieve taalondersteuning in het kleuter en lager onderwijs, dr. Helena Taelman – Odisee Hogeschool Waaruit bestaat een effectief taaltraject voor leerlingen met nood aan taalsteun? In deze sessie belichten we enkele onmisbare bouwstenen voor het opzetten van zo’n taaltraject. Aan de hand van concrete voorbeelden en korte cases participeert elke deelnemer actief. Een taaltraject […]

Allemaal taal

Van brabbelen tot babbelen, van de eerste woordjes tot de eerste liedjes: kinderen ontdekken samen met jou honderden manieren om zich uit te drukken. Terwijl ze spelend de wereld verkennen, leren ze elke dag hoe ze andere kinderen en volwassenen bij hun ervaringen kunnen betrekken. Om jonge kinderen veel kansen te bieden, is het belangrijk […]

Aan de slag met data voor grote onderwijskansen. Presentatie Lerend Netwerk 11 mei 2023

Plenaire lezing Aan de slag met data voor grote onderwijskansen Dr. Roos Van Gasse (UAntwerpen) & dr. Carolien Frijns (UGent) Bekijk hier de opname.  

Meertaligheid als realiteit én rijkdom: hoe professionals, ouders én kinderen versterken? Presentatie Lerend Netwerk 1 maart 2023

Meertaligheid als realiteit én rijkdom: hoe professionals, ouders én kinderen versterken? Kathy Jacobs en Tine Rommens, Agentschap Opgroeien & Brecht Peleman, VBJK Hier kan je de sessie bekijken. Meer informatie vind je hier.

Informatiegeletterdheid: Een essentiële 21e-eeuwse vaardigheid. Presentatie Lerend Netwerk 29 november 2022

Plenaire lezing: Informatiegeletterdheid: Een essentiële 21e-eeuwse vaardigheid Dr. Roos Van Gasse, Universiteit Antwerpen Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Het verschil blijven maken. Samenwerken voor grote taalleerkansen. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Plenaire sessie: Het verschil blijven maken. Samenwerken voor grote taalleerkansen.   Dr. Carolien Frijns, UGent Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Werken met rijketeksten.org. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2022

Werken met rijketeksten.org Heleen Rijckaert, beleidsadviseur bij de Nederlandse Taalunie Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Interactieve plenaire sessie: Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school Pieter Verstraeten, UCLL Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL Hier kan je de sessie (her)bekijken.

EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs Hier kan je de sessie (her)bekijken.

De leesscan. Op weg naar een duurzaam leesbeleid. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

De leesscan. Op weg naar een duurzaam leesbeleid. Lieve Van Severen, Odisee Hogeschool Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online) Sessie Good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen Lisa Verhelst, Dagelijks Leren & Centrum voor Taal en Onderwijs Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Dan wil ik een zak over mijn hoofd, juf. Kinderen over socio-emotionele ontwikkeling en gevoelens bij meertalig opgroeien. Presentatie Lerend Netwerk 1 maart 2023

Plenaire lezing: Dan wil ik een zak over mijn hoofd, juf. Kinderen over socio-emotionele ontwikkeling en gevoelens bij meertalig opgroeien. Graziela Dekeyser, postdoctoraal onderzoeker en docent, KULeuven

De weg naar meertalig voorlezen: drie drempels overwonnen!

Hoe komt het dat meertalige prentenboeken ondervertegenwoordigd zijn in de kleuterklas? Het antwoord op die vraag is simpel: het is niet zo simpel. Een korte bevraging bij leerkrachten toont dat velen met volgende drie vragen kampen: ‘Welke boeken kan ik het best gebruiken?’, ‘Waar kan ik ze vinden?’ en ‘Wie zal die verhalen dan voorlezen?’ Deze […]

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.