Skip to main content

Taalintegratietrajecten: Effectieve taalondersteuning in het kleuter en lager onderwijs. Presentatie Slotevent 5 oktober 2021

Taalintegratietrajecten: Effectieve taalondersteuning in het kleuter en lager onderwijs, dr. Helena Taelman – Odisee Hogeschool

Waaruit bestaat een effectief taaltraject voor leerlingen met nood aan taalsteun? In deze sessie belichten we enkele onmisbare bouwstenen voor het opzetten van zo’n taaltraject. Aan de hand van concrete voorbeelden en korte cases participeert elke deelnemer actief. Een taaltraject dat door vele handen gedragen wordt, heeft immers een grotere kans op slagen.

 

Bekijk de presentatie

Bekijk hier de opname

Extra informatie?

– Op deze website kan je alle informatie vinden wat betreft de taaltrajecten.

– De praktijkgids wil jou als leerkracht, leerlingenbegeleider of directielid concrete handvatten bieden om een wetenschappelijk onderbouwd taalintegratietraject te ontwerpen voor leerlingen die nood hebben aan taalsteun. Er wordt stilgestaan bij diverse onderwijsniveaus: kleuter-, lager, secundair en OKAN-secundair onderwijs.