Skip to main content

Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

tags:
KKGK_PPT_5-sleutels_23-juni_plenaire-sessie-Brenda-F.pdf

Interactieve plenaire sessie: Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels
van begrijpend lezen
Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs

Hier kan je de sessie (her)bekijken.