Skip to main content

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

Gevonden aantal resultaten: 22

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke. Presentatie Lerend Netwerk 26 februari 2021

Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke Dr. Carolien Frijns (UGent) & Juf Femke (Europaschool) Bekijk hieronder de opname.

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Het verschil maken tijdens en rond de maaltijden

Als leerkracht kan je al heel eenvoudig het verschil maken door van de eetruimte een gezellige plaats te maken, met niet te veel lawaai en gedoe. Niemand vindt het gezellig om een appeltje te smullen in een tochtige gang met veel passage, of om zijn middageten in een volle, lawaaierige eetzaal naar binnen te werken. […]

Dat lust ik héél héél graag

Lekker samen eten bevordert zeker het welbevinden van jonge kinderen op school. De middagpauze is voor veel jonge kinderen nu nog vaak een stresserend moment. Hoe zorg je dat jonge kinderen avontuurlijke eters worden? Hoe laat je ze nieuwe ingrediënten proeven? Onder andere door de schoolmaaltijd gezellig te maken. Deze film toont jonge kinderen die […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Wachten in de kleuterklas: maak van routines leerkansen

Jonge kleuters zijn een kwart van de schooldag aan het wachten. Deze onthutsende conclusie komt uit onderzoek van de UGent. “We zien zorg en leren nog te veel als tegengestelde begrippen”, zegt specialist Brecht Peleman. “In routines zitten net veel leerkansen.” Lees hier het artikel en krijg 6 tips om minder te wachten in de […]

Hoor jij de vogels fluiten? Zet het kind centraal tijdens eetmomenten.

Over het perspectief van kinderen, over het minimaliseren van wachttijden en het maximaliseren van zorg- en leerkansen. Dit blogbericht werd geschreven door Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool) en Nicky Latomme (leraar kleuteronderwijs) in het kader van het project van Arteveldehogeschool binnen het traject van Kleine Kinderen Grote Kansen in 2020. Nicky schreef haar bachelorproef over het kind […]

MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Met het zelfevaluatie-instrument kan je in je kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren (educatieve ondersteuning). Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen: een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te […]

Klaar voor het eerste leerjaar? Inzichten en tips voor een zachte overgang

Een zachte overgang, in het bijzonder voor kinderen die opgroeien in een meer kwetsbare situatie. Lees hier de blog van Kleutergewijs over over het Italiaanse deelproject van onderzoeker Balduzzi & Lazzari (2019).

Zo beleven je leerlingen en hun ouders de overstap

Voor het eerst naar de kleuterklas, naar de lagere school of naar het secundair? Spannende momenten in de schoolcarrière van je leerlingen. Met de videoreeks ‘De Overstap’ kijk je van dichtbij mee hoe ze dat beleven. Ideaal filmmateriaal voor in de klas of op de info-avond voor ouders. Video Klasse naar de kleuterklas: zie hier […]

Over de streep

Guust, Noë en Anna-Lisa zetten hun eerste stappen in de kleuterschool. ‘Dat kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof je op een andere planeet terechtkomt,’ zegt kleuterleerkracht Bart. Deze documentaire volgt drie kinderen die samen met hun ouders de tijd en ruime krijgen om de nieuwe klas en schoolcontext te ontdekken. Zo groeit het […]

De kinderen van juf Kiet

De kinderen van juf Kiet is een hartverwarmende, grappige en aangrijpende documentaire; een film waardoor je je als kijker weer op de lagere school waant; een ode aan de juf die ieder kind verdient.

Kleuters lossen zelf conflict op aan herstelmuur

Herstelmuur voor ruzies “Geen snelle sorry, maar even nadenken. En samen een manier zoeken om je conflict op te lossen.” Bij de herstelmuur kiezen de kleuters van juf Hanne zelf hoe ze het goedmaken.

Kleuterklas zonder strafstoel of beloningsstickers

Geen strafstoel of beloningsstickers in de kleuterklas van juf Hanne.“Wel veel praten met mijn kleuters en het positieve benadrukken. Na een conflict is ‘sorry’ voor mij niet genoeg. Maar voor ik een probleem vastpak en erover praat, laat ik iedereen kalmeren. Het werkt. En ik sta zelf ook anders en rustiger voor de klas.” Naar een […]

Het SCARF-model: Positieve emoties opwekken om leren te bevorderen

De 5 factoren zijn met elkaar verwant en werken op elkaar in. Als ze allemaal op “positief” staan, dan biedt de leeromgeving als het ware een warme sjaal (scarf) van positieve emoties die leermotivatie en leerprestaties sterk kunnen bevorderen. Volgens dit model is het van groot belang dat leraren en leerlingen zich elke dag op […]

Spiegeltje, spiegeltje

Elke mens heeft het nodig om te voelen: ‘ik mag er zijn zoals ik ben’. Voor jonge kinderen geldt dat dubbel: zij zijn immers volop hun eigen identiteit aan het vormen. Hoe kunnen we kinderen in de eerste levensjaren helpen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen? En hoe kunnen we hen begeleiden opdat zij tegenover […]

Samen-Spel: de kracht van de relatie tussen leerkracht en kleuters

In Samen-Spel focussen we op een warme, veilige relatie tussen leerkrachten en kleuters (2.5-6 jaar). De leerkrachten krijgen tools om dit te realiseren voor alle kleuters maar eveneens om beter om te gaan met storend gedrag van jonge kinderen. Samen-Spel impliceert nabijheid, verbondenheid en aanvaarding en wordt gerealiseerd door het samenspelen van de leerkracht en […]

Een kwaliteitsvolle relatie opbouwen. Presentatie Lerend Netwerk 12 november 2019

Een kwaliteitsvolle relatie opbouwen, hoe doe je dat nu? Samenspel – dr. Caroline Vancraeyveldt (UCLL)

De kracht van sociaal kapitaal: een goede school verbindt

Onderzoeker Roger Goddard (Ohio State University, 2018): “Scholen moeten intentionele inspanningen doen om sociaal kapitaal op te bouwen. Dat mogen we niet aan het toeval overlaten.”. Sociaal kapitaal is het vermogen dat zit in sterke positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap. Actief inzetten op sociaal kapitaal loont! Lees de blogpost (Kleutergewijs) over […]

Klas van Juf Femke: Zo wordt je diverse klas een krachtige taalleeromgeving

Hoe wordt je klas een plek waar je taal leren maximaal stimuleert en alle leerlingen meeneemt, ook wie het thuis financieel moeilijk heeft of een andere taal spreekt? Taalexpert Carolien Frijns gaat op bezoek in de vierde klas van juf Femke en ziet hoe kwaliteitsvolle interacties en warme relaties leiden tot meer taal leren. Lees […]

“Werken aan armoede? Eerst werken aan goed gevoel”

“Ik heb mijn kinderen thuis gehouden omdat ik ze geen boterham kon meegeven”, hoort Aurore Sirjacq, directeur van basisschool de Kameleon in Anderlecht op een oudergesprek. De helft van haar leerlingen leeft in armoede. Een goed gevoel is prioriteit nummer één op haar school.

Klas van Juf Jelke – Hoe bouw je een hechte relatie op met je kleuters?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Pedagoog Maai Huyse en schoolpsycholoog Caroline Vancraeyveldt zoeken het uit in de kleuterklas van juf Jelke. Hoe bouwt Jelke aan een warme, kwaliteitsvolle relatie in haar kleuterklas? En lukt dat ook met kinderen die storend gedrag stellen? Maai en Caroline kijken en […]