Skip to main content

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

Gevonden aantal resultaten: 15

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Wachten in de kleuterklas: maak van routines leerkansen

Jonge kleuters zijn een kwart van de schooldag aan het wachten. Deze onthutsende conclusie komt uit onderzoek van de UGent. “We zien zorg en leren nog te veel als tegengestelde begrippen”, zegt specialist Brecht Peleman. “In routines zitten net veel leerkansen.” Lees hier het artikel en krijg 6 tips om minder te wachten in de […]

Kleuters klaar voor wiskunde? Reken maar van wel.

Kleuters klaar voor wiskunde: “Ze kunnen zoveel meer dan tot 10 tellen en blokjes sorteren.” Expert Hilde pleit voor meer uitdaging: “Kleuters vinden wiskunde leuk. En je verkleint meteen de sociale kloof.” Lees meer

MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Met het zelfevaluatie-instrument kan je in je kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren (educatieve ondersteuning). Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen: een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te […]

STEM als hefboom voor totale ontwikkeling

Via de leergemeenschap STEM+ werd ingezet op het toegankelijk maken van STEM-onderwijs voor alle kinderen in de basisschool. Tegelijkertijd werd STEM-onderwijs benaderd als hefboom voor hun totale ontwikkeling. Tijdens de leergemeenschap ontmoetten diverse actoren elkaar met een hart voor STEM-onderwijs en gelijke kansen: lerarenopleiders, leraren, directies, medewerkers van vzw’s, onderzoekers, pedagogisch begeleiders, … Expertise werd […]

Hoe STEM-activiteiten combineren met taalstimulering in een diverse kleuterklas?

Hoe pak je STEM aan in een superdiverse kleuterklas met veel meertaallerende kleuters en/of kleuters met een lage SES? Lees zeker de 5 tips om aan STEM te werken én tegelijkertijd aan taalstimulering te doen, want die combinatie werkt goed volgens internationaal onderzoek!

Zintuigkaartjes helpen je kleuters hun aandacht te richten

In de video van juf Jelke zie je hoe ze werkt aan zelfsturende vaardigheden. Deze zintuigkaartjes helpen je kleuters de aandacht te richten.

Rust in je kleuterklas

Stressbestrijders voor de rusthoek in je kleuterklas ‘Zoem als een bij, spring als een kikker of knijp in de stressbal.’ Is een kleuter boos of onrustig? Klik, print en hou het zen: deze kaartjes leren kinderen zélf weer kalm te worden. Lees hier meer. Lees ook dit blogbericht op kleutergewijs: ‘op het rustbankje word je baas over jouw […]

Hoe leren de hersenen van een 6-jarige?

“Een kind uit het eerste leerjaar is nog geen lagereschoolkind”, waarschuwt kinderpsychiater Binu Singh. Is naar school gaan dan geen feest voor een 6‑jarige? “Jawel”, zegt Singh, “maar zijn brein is nog niet klaar voor lange opdrachten. Kort lesdagen en -uren in, maak tijd om te spelen en schaf punten af.” Lees meer

Zet je EF-bril op – Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters

Zet je EF-bril op is een inspiratiebundel om cognitieve vaardigheden te ondersteunen bij kleuters met als doel gelijke kansen te geven voor elk kind. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die doelgerichte gedachten, acties en gevoelens mogelijk maken. Deze functies zijn van groot belang voor huidige en toekomstige schoolprestaties. Zet je EF-bril op bestaat uit een […]

Kwaliteitsvolle interacties: zet je EF-bril op

Catherine Malfait (projectleider van het onderzoeksproject van executieve functies in Sint – Niklaas) van Odisee deelt met jullie dit filmpje. Kijk hier  Wil je graag nog meer info over executieve functies in het kleuter en lager onderwijs? Surf dan even naar https://www.ef-bril.be/

Pedagogisch documenteren

Pedagogisch documenteren is een methodiek overgewaaid uit Noord-Italië. Het helpt je om voor projecten en activiteiten te vertrekken vanuit de interesses van de kinderen zelf. Wat observeer je? Wat houdt hen bezig en hoe kun je daarop inspelen? Je voegt prikkels toe en komt samen met de kinderen tot een project dat je vastlegt in […]

Executieve functies spelen sleutelrol voor kansarme leerlingen

“Leraren voelen zich vaak machteloos tegenover kinderarmoede. Toch kunnen ze het leren en leven van kinderen in armoede duurzaam verbeteren: door hun executieve functies (EF) te stimuleren.” Dat zeggen docent kleuteronderwijs Sanne Feryn en prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens. De kleuterjuf krijgt de glansrol.

Klas van Juf Jelke – Hoe werk je aan ‘executieve functies’ in de klas?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Docent kleuteronderwijs Sanne Feryn zoekt het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan het werkgeheugen van kinderen, hun emoties en impulsen en hun aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties?