Skip to main content

STEM als hefboom voor totale ontwikkeling

Via de leergemeenschap STEM+ werd ingezet op het toegankelijk maken van STEM-onderwijs voor alle kinderen in de basisschool. Tegelijkertijd werd STEM-onderwijs benaderd als hefboom voor hun totale ontwikkeling. Tijdens de leergemeenschap ontmoetten diverse actoren elkaar met een hart voor STEM-onderwijs en gelijke kansen: lerarenopleiders, leraren, directies, medewerkers van vzw’s, onderzoekers, pedagogisch begeleiders, … Expertise werd gedeeld in de vorm van getuigenissen, praktijkverhalen, onderzoeksresultaten, … De verslaggeving hiervan is terug te vinden in de documentenbibliotheek op de website van de leergemeenschap www.stembasis.be. Op de website zijn ook zes sleutels terug te vinden die kunnen beschouwd worden als de ‘gemene delers’ van de verschillende sessies. Op die manier geven de sleutels zes voorwaarden weer voor waardevol STEM-onderwijs voor alle kinderen in de basisschool.

Meer info: www.stembasis.be