Skip to main content

Lerende netwerken 2022-2023: Presentaties en opnames

Slotevent (11 mei 2023): Taal aan zet. Samen voor grote onderwijskansen

Plenaire lezing: Aan de slag met data voor grote onderwijskansen. – Dr. Roos Van Gasse (UAntwerpen) & dr. Carolien Frijns (UGent)

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname bekijken.

Parallelle inspiratiesessies 

Sessie 1: Hoe bouw je als school een educatief ecosysteem uit dat zich richt op de troeven en uitdagingen in de grootstad van vandaag – Gemeenteschool Paviljoen, Schaarbeek.

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 2: Werken aan narratieve vaardigheden met jonge kinderen die nood hebben aan extra taalondersteuning. – Dr. Helena Taelman, in naam van werkgroep taalintegratietrajecten (Universiteit Antwerpen, Hogeschool Thomas More en Odisee Hogeschool)

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 3: Interactief voorlezen: een effectieve didactische aanpak richting sterk lees- en taalonderwijs. – Iris Vansteelandt, AP Hogeschool, UGent en Iedereen Leest.

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 4: ORION (Observatie-instrument Rijke Interactie in de Onderbouw). Als kleuterleerkracht beter zicht krijgen op de individuele spreekkansen in een klas. – Dr. Sara Verbrugge, Odisee Hogeschool

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 5: Iedereen aan boord voor graag en goed lezen. Amélie Rogiers, UGent & Emmelien Merchie

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

 

Lerend Netwerk IV (1 maart 2023): Samen naar grote onderwijskansen – Aan de slag met meertaligheid in het onderwijs

Plenaire lezing: Dan wil ik een zak over mijn hoofd, juf. Kinderen over socio-emotionele ontwikkeling en gevoelens bij meertalig opgroeien. – Graziela Dekeyser, postdoctoraal onderzoeker en docent, KULeuven

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de plenaire lezing bekijken.

Parallelle inspiratiesessies 

Sessie 1: Thuistalen functioneel inzetten in de klas: makkelijker gezegd dan gedaan? – Anouk Vanherf, Erasmushogeschool Brussel

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 2: Traumasensitief onderwijs: aan de slag met de vulkaantjes in je klas. – An Severeyns & Laura Dewinter, Thomas More Kempen

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 3: Taalsterk de klas in! Kwaliteitsvolle interacties als antwoord op KOALA. – Justine Pillaert, Vives Hogeschool Zuid

Sessie 4: Meertaligheid als realiteit én rijkdom: hoe professionals, ouders én kinderen versterken? – Kathy Jacobs en Tine Rommens, Agentschap Opgroeien & Brecht Peleman, VBJK

Lerend netwerk III (29 november 2022): Bewust(er) omgaan met data als hefboom voor grote onderwijskansen

Plenaire lezing: Het verschil blijven maken. Duurzame onderwijseffectiviteit onder de loep  – Prof. Dr. Johan van Braak, UGent

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Parallelle inspiratiesessies 

Sessie1: Zo pakken wij het aan: grote onderwijskansen voor alle leerlingen dankzij het slim inzetten van data – Gerdy Decavel, directeur GO! basisschool L.P. Boon

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 2: Teamteaching in Vlaamse scholen: Wat werkt en hoe maken we 1 + 1 = 3? – Projectteam ESTAFETT (samenwerking tussen UGent, UA, Arteveldehogeschool en AP Hogeschool) Dr. Hanne Tack, Dr. Bénédicte Vanblaere en Dries Mariën

Sessie 3: Een inclusieve bril: Wat kleurt onze kijk op inclusie en hoe kan jij jouw inclusieve professionele kijk aanscherpen? – Projectteam Potential Dr. Hannah Boonen

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Plenaire lezing: Informatiegeletterdheid: Een essentiële 21e-eeuwse vaardigheid – Dr. Roos Van Gasse, Universiteit Antwerpen

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

 

 

Lerend Netwerk II (5 oktober 2022): Samen naar grote onderwijskansen – Een klare kijk op kansen en taal (online)

 

Plenaire sessie: Het verschil blijven maken. Samenwerken voor grote taalleerkansen.  – Dr. Carolien Frijns, UGent

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Plenaire sessie: Zonder onderwijs, geen sociale mobiliteit. – Amir Bachrouri, voorzitter Vlaamse jeugdraad en columnist Knack

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Parallelle inspiratiesessies – deel I

Sessie 1: Armoede op school: wat wel (en vooral wat niet) te doen? – Prof. Dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven)

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Sessie 2: FLITS-proevers: activerende werkvormen voor leraren om de 5 sleutels voor effectieve begrijpend-leesdidactiek duurzaam in de school te implementeren – Saar Callens, Arteveldehogeschool Gent

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Sessie 3: Werken met rijketeksten.org – Heleen Rijckaert, beleidsadviseur bij de Nederlandse Taalunie

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Plenaire sessie: Overzicht beleidsacties taal(stimulering) basisonderwijs – An De Moor, Beleidsadviseur talen Departement Onderwijs en Vorming

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Plenaire sessie: Good practice omtrent teamteaching: STEAM in TEAM(teaching) – Leen Rosiers, Erasmushogeschool Brussel

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Parallelle inspiratiesessies – deel II

Sessie 1: Hoe werken basisscholen aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem – Goedroen Juchtmans, vrijwillig medewerker KULeuven

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de opname van de sessie (her)bekijken.

Sessie 3: Taal aan zet. Succesfactoren en valkuilen bij het opzetten van een taalbeleid in Antwerpse basisscholen. – Ann-Sofie Segers en Kristiaan Pipijn, flankerend onderwijsbeleid stad Antwerpen

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online)

Plenaire sessie: Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen – Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Parallelle inspiratiesessies

Sessie 1: Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school – Pieter Verstraeten, UCLL

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Sessie 2: Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas – Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Sessie 3: EHBO voor anderstalige nieuwkomers in de klas – Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Sessie 4: De leesscan. Op weg naar een duurzaam leesbeleid. – Lieve Van Severen, Odisee Hogeschool

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Plenaire good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen – Lisa Verhelst, Dagelijks Leren & Centrum voor Taal en Onderwijs

 • Hier kan je de PowerPoint bekijken.
 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.

Kick-off en netwerkevent (11 mei 2022)

Herbekijk hier de plenaire opstart van het kick-off en netwerkevent

  • een openingswoord van de opdrachtgevers (Koning Boudewijnstichting en Kabinet Weyts – Departement Onderwijs en Vorming)
  • een terug- en vooruitblik door de projectleiders
  • de voorstelling van de tipreeks ‘Sterke taal in de basisschool’ door Klasse.

Plenaire lezing: Armoede op school: wat wel (en vooral wat niet) te doen? – prof. dr. Wim Van Lancker (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven)

 • Hier kan je de sessie (her)bekijken

 

Webinar ‘Op weg met kinderen op de vlucht (uit Oekraïne)’

 • Hier kan je de sessie (her)bekijken.