Skip to main content

Sterke leraren maken het verschil in de strijd tegen kinderarmoede [2016-2018]

Eindrapport-KKGK-2016-2018-Onderwijs-Sterke-leraren-maken-het-verschil-tegen-kinderarmoede.pdf
Eindrapport-KKGK-2016-2018-Onderwijs-Sterke-leraren-maken-het-verschil-tegen-kinderarmoede.pdf

Kleine Kinderen Grote Kansen had een projectcyclus tussen 2016 en 2018 met een focus op onderwijs. Hier staan de belangrijkste documenten gebundeld.

Het eindrapport wil inzicht geven in het verloop van het project en wil mee de resultaten en de ontwikkelde materialen, allemaal gebundeld op de website www.grotekansen.be, verspreiden.

Daarnaast bundelt het inspiratierapport input uit de lerende netwerken, die leidden tot hefbomen naar rijke kansen (vanuit leraar én lerarenopleider).