Skip to main content

Onze hele handelen gebeurt in afstemming met de belangrijkste mensen in de ontwikkeling van kinderen: de ouders. Verder werken we samen met organisaties, instellingen, voorzieningen en diensten actief op diverse levensdomeinen. We slaan bruggen tussen onderwijs en buurt, onderwijs en welzijn.

Gevonden aantal resultaten: 36

Wiegelied voor Hamza – Diversiteit en ontmoeting in kinderopvang in Europa

Een tocht langs verschillende kindercentra in Europa toont medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Welke initiatieven nemen ze om kinderen en ouders gelijke kansen te geven? Hoe communiceren ze met gezinnen in een meertalige context? Wat doen ze extra voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond? In de […]

Huizen van het Kind als ontmoetingsplek voor kinderen en ouders

Zeer veel initiatieven organiseren een vorm van ontmoeting. Om meer duidelijkheid te krijgen rond het begrip ontmoeting en de mogelijke betekenis voor de Huizen van het Kind, voerde het VBJK in opdracht van Kind en Gezin onderzoek naar de rol die ontmoeting zou kunnen spelen in de Huizen van het Kind. Het doel was de […]

Het Participatiehuis: Of over hoe school, kinderen EN ouders de handen in elkaar slaan.

Ouderbetrokkenheid en –participatie een duwtje in de rug geven: een kijkwijzer Hoe begin je daar dan aan? Of hoe breng je in beeld wat er op jouw school al gebeurt? Om de mogelijkheden en de meerwaarde van ouderparticipatie in beeld te brengen, ontwikkelden de 3 ouderkoepels (GO! ouders, KOOGO en VCOV) samen een tool: het Participatiehuis, […]

10 concrete acties om ouders op school te bereiken

Hoe betrek je mama’s en papa’s (nog) beter bij je school? Laat je inspireren door 10 haalbare praktijkvoorbeelden, verzameld door Klasse.

Ouderparticipatie bij de opvang: Tips en aandachtspunten

Ouderparticipatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is in de eerste plaats een houding: ouders helder informeren, ouders toegang geven tot de lokalen waar de kinderen verblijven, met hen overleggen, … Er zijn tal van interessante thema’s om met een groep ouders te bespreken: de aankoop van speelgoed, een uitstap met de kinderen, de organisatie […]

Verbinding om maximale ontwikkelingskansen te bieden (Brede School Brussel)

An Claeys van Onderwijscentrum Brussel (algemene coördinator Brede School) vertelt het verhaal van Brusselse Brede Scholen en ‘kijkt over het muurtje’. Fien Sambaer maakte illustraties. Reacties of vragen? an.claeys@vgc.be   of fien.sambaer@vgc.be   of onderwijscentrumbrussel@vgc.be 

Partners in opvoeding

Professionals die met heel jonge kinderen werken, doen dat steevast in overleg met de gezinnen waar die kinderen opgroeien. In de kinderopvang van baby’s en peuters focussen verschillende boeken en films op dat partnerschap met ouders. Wat werkt en niet werkt in die samenwerking met ouders, in het omgaan met diversiteit, het overleg met partnerorganisaties […]

Anderstalige ouders meer betrekken in het schoolleven van hun kind

Hoe kun je laaggeletterde, anderstalige ouders betrekken bij het schoolleven? Hoe zorg je voor een verhoogde toegankelijkheid van je school als ontmoetings- en leerplek voor ouders? Annemie Van Beirendonck is een doorgewinterde NT2-leerkracht en begeleidt zogenaamde Kaap-groepen in Antwerpen, waarbij anderstalige ouders Nederlandse lessen volgen op de school van hun kind én eigenhandig een project […]

Klas van Juf Jelke: Rijk partnerschap met ouders

Hoe kunnen wij werken aan een rijk partnerschap met ouders? En waarom is dat zo belangrijk voor de kinderen? Prof. Onderwijskunde Ruben Vanderlinde en Katrien Van Laere keken mee in de kleuterklas en school van juf Jelke. Bekijk hier de video. Lees het artikel ‘Hoe bouw je een rijke relatie met ouders?’ van Klasse. Benieuwd […]

Het kinderrechtenkader als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

In deze sessie schetsen Charlotte Van Calster (UNICEF België), Goedroen Juchtmans (HIVA, KuLeuven) en Lien Labee (HoGent) hoe het kinderrechtenkader gehanteerd wordt als uitgangspunt voor meer sociale gelijkheid op school: participatie van leerlingen en ouders.

Rond zelfsturing aan de slag? Samen met ouders natuurlijk!

Als leerkracht merk je zelf vaak veel op, maar heb je er ook al aan gedacht ouders te betrekken in deze boeiende zoektocht naar wat voor welke kleuter werkt? Ouders én de ouder-schoolsamenwerking hebben namelijk een grote impact kunnen hebben op de EF-ontwikkeling van kinderen. In dit artikel geven Lien Ooghe, Sanne Feryn en Michèle […]