Skip to main content

Arm kind. Anders communiceren over kinderarmoede

tags:

We communiceren veel over kinderarmoede. De woorden en beelden die we daarbij gebruiken zetten mee de toon van het debat. De media tonen niet alleen kinderarmoede, ze spreken zich ook uit over de oorzaken en oplossingen om het probleem te verhelpen. De beelden en woorden vormen de publieke opinie, beïnvloeden beleidsmakers en professionals in de sector én hebben invloed op de direct betrokkenen: de kinderen zelf en hun ouders die in armoede leven.

De Stichting gaf professor Baldwin Van Gorp (Instituut voor Mediastudies – KU Leuven) de opdracht om een framing-studie uit te voeren en zo de maatschappelijke beeldvorming over kinderarmoede in de Belgische publieke opinie en de media in kaart te brengen. Op basis van de gedachtewisselingen heeft de Stichting de onderzoekers en professionals inzake communicatie verzocht een test communicatiecampagne op te zetten die ingezet kon worden in de strijd tegen kinderarmoede. Deze publicatie geeft een aantal aanbevelingen om te komen tot een boodschap die mobiliseert, constructief is en niet-stigmatiserend.