Skip to main content

Ervaringsdeskundigen in hoger onderwijs, KdG

tags:

De laatste jaren wordt (inter)nationaal in toenemende mate geëxperimenteerd met de inzet van ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs. Een structurele plaats in de opleidingen hebben deze ervaringsdeskundigen tot nog toe echter niet verworven. Nochtans betekent hun aanwezigheid in het hoger onderwijs een grote meerwaarde. Zo brengen ervaringsdeskundigen de leefwereld van kwetsbare mensen in de klas en dragen ze bij aan de competentieverhoging van toekomstige sociale professionals. Op deze website worden ervaringen en didactisch materiaal gedeeld, deze kunnen ondersteunend zijn in de overname van één van de beproefde modellen.