Skip to main content

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.

tags:

De brochure is bedoeld om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken.  Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die getest zijn in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau.