Skip to main content

Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

tags:

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online)

Sessie 1: Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere
school
Pieter Verstraeten, UCLL