Skip to main content

Sociale wandeling voor schoolteams en stadsdiensten

Sociale-wandeling-voor-schoolteams-en-stadsdiensten.pdf
Door wie? bachelor kleuteronderwijs Odisee Aalst i.s.m. lokale stedelijke actoren in Aalst
Voor wie? scholen en sociale diensten

Doel: directies en zorgcoördinatoren in contact brengen met lokale sociale actoren zodat de eerste de werking van deze laatsten wat leren kennen.